Villkor för webbplatsen


Den här webbplatsen ägs av Cybercom Group AB (publ), 556544-6522 ("Cybercom"). Även webbplatsens innehåll och varumärken ägs av Cybercom eller av annan rättighetsinnehavare.

Genom att öppna upp och använda webbplatsen godkänner du de villkor som vid var tid gäller för webbplatsen. Villkoren kan komma att ändras och det ankommer på dig som besökare av webbplatsen att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Användning

Innehållet på den här webbplatsen får inte användas utan Cybercoms föregående skriftliga godkännande.

Du får dock lagra begränsade delar av innehållet på webbplatsen på din dator och du får också framställa papperskopior av sådana begränsade delar av innehållet på webbplatsen, förutsatt att det sker för ditt eget icke-kommersiella syfte.

All användning förutsätter att copyrightinformation och andra meddelanden om äganderätt behålls.

All annan användning av innehållet på den här webbplatsen än den ovan angivna, är förbjuden utan Cybercoms godkännande. Det är alltså bland annat förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet.

Om du önskar få godkännande att använda innehållet på den här webbplatsen är du välkommen att kontakta info@cybercom.com

Särskilt om länkning

Det är tillåtet att länka till den här webbplatsen på följande villkor: Länkning ska ske direkt till webbplatsen och webbplatsen ska alltid öppnas i ett nytt fönster. Använd så kallade hypertextlänkar. Använd inte inramade lösningar så kallade frames. Innehållet på webbplatsen ska alltid presenteras i ett eget fönster och aldrig inom ramen för en annan webbplats. Länkningen ska vara neutral. Länkning får inte ske på ett sådant sätt att innehållet på webbplatsen kan missförstås eller missbrukas. Innehållet på webbplatsen får inte förvanskas.

Ansvarsfriskrivning

Cybercom strävar efter att innehållet på webbplatsen ska vara korrekt och att webbplatsen ska vara tillgänglig samt fri från virus, skadlig kod och dylikt.

Cybercom garanterar dock inte att informationen på den här webbplatsen är korrekt eller fullständig eller att webbplatsen är tillgänglig, fri från virus, skadlig kod eller dylikt.

Användande av webbplatsen sker uteslutande på egen risk. Cybercom lämnar inga garantier och ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som eventuellt uppkommer vid eller på annat sätt hör samman med användningen av eller bristande åtkomst till den här webbplatsen.

Denna webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Cybercom har inget ansvar för det innehåll som tillhandahålls eller den behandling av personuppgifter som sker, på sådan tredje parts webbplats.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag, utan dess lagvalsregler, gäller för webbplatsen. Tvister som uppstår ska avgöras av svensk allmän domstol.


Kontakt

Helena Borglund

Chefsjurist Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt