Perstorp – en gemensam webbplats för koncernen


Utmaning

Perstorpkoncernen (Perstorp Group) är världsledande inom flera områden på specialkemikaliemarknaden för många olika branscher och applikationer. Perstorp behövde skapa en gemensam webbplats för Perstorp Group, strukturerad för just deras marknadssegment. För att stödja organisationens mission och vision behövde man också en konsekvent visuell identitet mellan de analoga och digitala kommunikationskanalerna.

Webbplatsens porfölj var fragmenterad, med oberoende satellitsajter som behövde samlas under ett gemensamt paraply, både ur teknisk och visuell synpunkt. Det innebar att marknadssegmenteringen för hela produktportföljen presenterades på ett inkonsekvent sätt.

Perstorp ville ha en professionell webbplats i världsklass för att kunna informera om koncernens världsledande position på marknaden för specialkemikalier. Man sökte en pålitlig partner, både för tekniken och det kreativa arbetet, för att utveckla en modern användarupplevelse.


Lösning

Cybercom utvecklade en enhetlig webbplats baserad på den senaste Sitecore-versionen, som ger möjlighet till framtida förbättringar av den digitala marknadsföringen och det kunskapsdrivna utvecklingsarbetet. De digitala riktlinjerna som utvecklades för den visuella identiteten tillämpades på webbplatsen och kommer också att användas av Perstorp för utveckling av framtida digitala kommunikationskanaler.

Cybercom försåg Perstorp med strategi, konceptutveckling, digitala grafiska riktlinjer, utveckling och rollout av den nya webbplatsen, samt drift och administration.

Den smidiga projektmodellen gav möjlighet till en flexibel och kundinriktad process som kan hantera förändrade krav och nya möjligheter.

Vi tog hem det inledande projektet för att Cybercom, som tidigare var en renodlad teknikleverantör, lyckats repositionera sig som en trovärdig fullserviceleverantör av nyckelfärdiga lösningar, med rådgivning och UX-resurser. Sedan tilldelningen av projektet ansvarar Cybercom för drift och vidareutveckling, samt andra strategiska uppgifter, bl.a. aktiviteter i samband med verksamhetsanalys, utbildning i Google Analytics, webbanalys och användarupplevelser.


Effekt

"Jag är verkligen stolt över att få presentera Perstorp Groups nya webbplats inför hela världen! Den uppfyller vår målsättning om marknadssegmentering och intuitiv och enkel navigation, samtidigt som webbplatsen visuellt visar hur Perstorp ser ut i andra kommunikationskanaler. Som kund vill jag utnyttja den här möjligheten till att tacka alla anställda, både från Perstorp och Cybercom, för deras fina insatser i arbetet med att nå mållinjen. Det krävde totalt fokus, och vi lyckades leverera. Just nu ser vi fram emot att få fortsätta utveckla perstorp.com och vår digitala plattform", förklarar Cecilia Nilsson, Communications Director, Perstorp.

Andreas Dyrhed

Site Manager Öresund

Ring kontakt
Maila kontakt