Operator Cambodia – Network performance and Frequency re-farming


Utmaning

Kunden ville uppnå ett bättre utnyttjande av sina resurser för att maximera sin avkastning och frekvensspektrum, förbättra sin uppfattning och omarbeta spektrumet för 3G och LTE.


Lösning

Cybercom utvärderade nyckelområden och presenterade tidsbestämda rekommendationer för implementering för att uppnå bättre effektivitet i det existerande nätet. Samt en plan för ombearbetning av frekvensspektrumet utan CAPEX-investeringar


Effekt

  • Nätverkstrafiken ökade med 15%
  • Nätverkets prestandard för röst och data ökade med 20% samt ökad genomströmning av data.
  • Övergripande och bättre QoS och avkastning genom att befria frekvensspektrumet för 3G (4,2MHz) och LTE 1800 (10MHz) utan ytterligare investeringar.

Andreas Carlberg

Key Account Manager

Ring kontakt
Maila kontakt