Mobile operator - Bangladesh


Utmaning

Kunden var i behov av ett konsultbolag för att bedöma CAPEX/OPEX-effektiviteten i Bangladesh. Huvudmålet var att säkerställa att investeringar genomfördes på rätt plats, rätt tidpunkt och på rätt sätt och för att belysa områden som inte var i linje med de kraven.


Lösning

Cybercom genomförde omfattande analyser under tre år för projektet och utvärderade hur effektiviteten hos det nuvarande CAPEX:et. I analysen ingick reklam, de tekniska förslagen på lösningar, de använda lösningarna och resultatet som det utmynnade i.


Effekt

Cybercom identifierade de delar där CAPEX var överskridande. De områden som identifierades var mestadels relaterade till arbetsupplägg och planering. Cybercom presenterade rekommendationer för CAPEX- och ROI-förbättringar för framtida projekt.

 

 

Andreas Carlberg

Key Account Manager

Ring kontakt
Maila kontakt