IoT räddar lekande fiskar i Lillån


När allt är som det ska vandrar fisken i Lillån vid Bankeryd uppströms för att fortplanta sig. Problemet är att fisken har så gott som slutat med detta – sannolikt på grund av utsläpp av bland annat ammonium. Länsstyrelsen i Jönköping övervakar en rad vattenvärden för att skydda ån och dess ekosystem. Idag görs mätningarna manuellt på plats. Det kräver mycket tid och arbete, och mätningarna görs förhållandevis sällan. Därför har Länsstyrelsen inlett ett samarbete med Cybercom.

Uppdraget är att utveckla en autonom mätutrustning. Med den nya utrustningen ska mätningarna kunna göras i princip hur ofta som helst. Alla värden kommer att skickas till Länsstyrelsens databas med hjälp av IoT-tekniken LoRa (long range, det vill säga lång räckvidd), för att sedan göras tillgängliga för alla som vill ta del av dem. IoT som stärker miljömätningar och miljövård, onekligen ett steg i rätt riktning!

 

Mål 14: Hav och marina resurser. Målet syftar till att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Kontakta oss

Patrik Lägermo

Director Business Unit Jönköping

Ring kontakt
Maila kontakt