IoT och gasfjädrar effektiviserar bilindustrin


Att utvinna metaller och mineraler, och använda dem för tillverkning, är något av det mest klimatpåverkande man kan ägna sig åt. Det är inte heller helt gratis – ett medelstort tillverkande företags energinota kan landa på uppemot 1 miljon kronor i månaden.

Det riktigt spännande just nu är att industrin står inför en effektiviseringsrevolution. Digitalisering och koncept som Industri 4.0 har en enorm potential, där det blir möjligt att effektivisera hela värdekedjan, från råvaruutvinning till färdig produkt, användning och återvinning.

Att jobba smartare med till synes triviala element kan få stora effekter. För att ta ett konkret exempel: de maskiner som formar chassin till bilar är beroende av så kallade gasfjädrar för att fungera. Gasfjädrarna är också kritiska för slutproduktens kvalitet. Problemet är att gasfjädrar ofta används felaktigt, vilket resulterar i mer underhåll, kortare livslängd och kasserade detaljer.

Kort sagt: slöseri med material, energi och pengar. Världens ledande tillverkare av gasfjädrar, Strömsholmen, och Cybercom har lösningar för dessa utmaningar. Information i realtid om hur en gasfjäder mår gör det möjligt att sätta in rätt åtgärder i rätt tid. Det ökar livslängden och leder till effektivare produktion med minskat energibehov.

För att allt detta ska fungera krävs uppkopplade produkter med sensorer, datakommunikation i utmanande miljöer samt givetvis hantering av enorma datamängder som bearbetas till användbara och värdeskapande beslutsunderlag.

Effekterna smittar – genom att koppla upp gasfjädrar som används för nära hälften av världens produktion av bilchassin skapas stora möjligheter att effektivisera hela värdekedjan. Det är precis det Strömsholmen gör tillsammans med Cybercom.

 

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Målet syftar till att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.