Eksjo.se och Visiteksjo.se stärker sin digitala närvaro


 

Uppdraget

Cybercom har tillsammans med Eksjö kommun utvecklat nya webbplatser för eksjo.se och visiteksjo.se i webbpubliceringsverktyget SiteVision. Från att arbeta fram koncept för design och struktur och innehåll via workshop där behov identifierades, till utveckling, utbildning och implementation av slutlig lösning.

Nya webbplatser med uppfyllda mål:

Övergripande målsättning med arbetet har varit att webbplatsen eksjo.se ska göra det enkelt att hitta och ta del av organisationen Eksjö kommuns verksamhet, uppdrag och service, och webbplatsen visiteksjo.se ska göra det enkelt att hitta och ta del av inspiration och information om Eksjö som plats att besöka och flytta till.

Stärkt digital kommunikation - Webbplatserna ska upplevas som attraktiva och inspirerande både ur ett visuellt perspektiv och ur ett användarperspektiv. De är enkla att navigera och hitta i, både för nya och återkommande besökare. Informationen på webbplatserna är tydlig, aktuell och korrekt. Sökmotoroptimerade webbplatser är en självklarhet.

Underwebbplatser på eksjo.se, med flertalet färgscheman att välja på, är en del av huvudwebbplatsen eksjo.se. Det syns att underwebbplatserna är en del av helheten, men att de ändå har ett eget ”skyltfönster”. Se till exempel Eksjö Museum och biblioteken.

Utvecklad e-service – eksjo.se integrerar väl med kommunens självserviceplattform och de tjänster för självservice och e-tjänster som kommunen erbjuder. Synpunkter och felanmälan är synliga för alla som är intresserade.

En kanal till sociala medier – Sociala medier, såsom Facebook, Instagram och Youtube, är betydelsefulla kommunikationskanaler och ses som komplement till webbplatserna och kommunens kommunikationsarbete. Webbplatserna möjliggör på ett enkelt sätt delning av dess innehåll i sociala medier.

Ökad öppenhet och insyn finns genom att till exempel tillgängliggöra öppna data, nyckeltal och kommunfullmäktiges webb-tv-sändningar.

Kontinuerlig uppföljning och utveckling - Metoder och rutiner för mätning och uppföljning av användar-/kundupplevelse togs fram. De nya webbplatserna stödjer interna effektiva arbetssätt, och  effektiviserar det redaktionella arbetet för webbplatsens redaktörer - ”Det är lätt att göra rätt”.

Johan Stenborg

Kontorschef i Sundsvall och strategisk rådgivare

Ring kontakt
Maila kontakt