Acobias digitala transformation


Om Acobia

Acobia ser till att deras kunders lönsamhet optimeras genom digitalisering och smarta integrationer inom affärsområdena industri, infrastruktur och fastighet.

 

Utmaning

Under två års tid har Acobias transformer team drivit arbetet framåt med att utforska marknadens kommande behov och nya affärsmodeller. Utmaningen har varit att omdefiniera Acobias roll som systemintegratör och skapa en intern organisationsstruktur som gynnar innovationskultur.

 

Lösning

Tillsammans med Cybercom har Acobias yttersta ledning och transformer team utforskat sina möjligheter för att ta ytterligare steg mot att växa inom nätverksvärlden. Genom en handledd transformationsresa som spänner över framtid, omvärld, kundinsikt och interna förutsättningar har Cybercom och Acobia satt en riktning för Acobias forsatta tillväxt.

 

Effekt

Acobia har fått en fördjupad förståelse för sin roll som systemintegratör. Genom omdefinierat varumärke och grafiskt uttryck, med datadriven affärsutveckling och förståelsen för hur de kan utnyttja teknik i framkant (AI) har de har fått ett större marknads-scope, hittat nya tillväxtområden och identifierat nya potentiella partners. Genom att integrera organisationer, människor, teknik och innovation har de fått en större nytta i affären och i omvärlden

Katarina Cornelius

Site Manager Göteborg

Ring kontakt
Maila kontakt