Internet of things kräver helt ny affärsmodell


Verisure har varit framgångsrika med sin satsning på det smarta hemmet. Var trettionde sekund installeras ett Verisure-system någonstans i världen.

Med en ny affärsmodell kommer nya utmaningar. Verisure valde en strategisk partner med både rätt kompetens och tillräckliga testresurser för att möta sin nya marknad.

Verisure (tidigare Securitas Direct) har i över 25 år levererat säkerhetstjänster och larmprodukter till svenska hushåll. När smarta hemmet, eller "Internet of things" som det också kallas klev in i bilden förändrades inte bara hela deras produktportfölj, utan även deras affärsmodell.

– Det som gör oss unika är att vi sedan 2005 har utvecklat ett eget ekosystem som gör det möjligt att fullt ut integrera andra företags tjänster och produkter med vårt erbjudande, och där alla funktioner styrs via vår app. Våra klassiska tjänster inom inbrotts-, brandskydd samt SOS finns där, men vi har förstått att man måste ha ett komplett erbjudande för att fortsatt vara en stark spelare i framtiden, säger Michael Peterson, pr-chef på Verisure Innovation.

"Det smarta hemmet" brukar vara någonting som låter bra i praktiken, men sällan lever upp till epitetet. Men Verisure har någonting stort på gång. Vi finns redan i hundratusentals europeiska hem. Och nu släpper vi också in våra samarbetspartners tjänster som kan börja kommunicera via plattformen.

– Vi har redan ett samarbete med Assa Abloy vars digitala lås är fullt integrerat med vårt larm. Och så har vi Anticimex där Verisures sensorer läser av temperatur och luftfuktighet och där kunden blir kontaktad av Anticimex om inomhusklimatet inte är ok, förklarar Michael Peterson.

Fler samarbeten är på väg in. Internet of things är inte i morgon. Företeelsen är redan här och den ställer helt nya krav på tekniken. Cybercom visade sig vara den klippa Verisure kunde luta sig emot när man började se sig omkring efter någon som kunde säkra upp att allt fungerade som det skulle. Cybercoms fokusområde Connected Engineering erbjöd både den kompetens och den utrustning satsningen krävde.

– Testning av produkter går dels i perioder, dels kräver det specialistkunskap. Man måste veta hur man systematiserar. Den typen av kompetens och kapacitet kan vi inte ha inhouse. Vi fastnade för Cybercom av flera anledningar. Dels var det deras Testcenter som imponerade på oss och dels var det att de hade flera case där de kunde visa upp erfarenheter från bland annat fordonsindustrin och på mobiltelefonsidan, säger Dan Hovang, teknik-och utvecklingschef på Verisure.

Internet of things kräver helt ny affärsmodell.

Kostnadseffektivt testande med Cybercom

– En annan bra sak med att lägga ut den här typen av tester är att en extern aktör har infallsvinklar som vi inte tänkt på. Cybercom är extremt noggranna när de verifierar konstruktionen. De ser till att logiken i produkten är 100 procent skottsäker, säger Dan.

Testverksamhet rent generellt har i takt med den tekniska utvecklingen blivit allt mer krävande och många kunder till Cybercom har idag ingen möjlighet att vara tillnärmelsevis så uppdaterade som Cybercom kan vara.

– Vår testorganisation är komplett och tillhandahåller alla delar. Och utöver att testa att en produkt uppfyller redan ställda krav kan vi också ge feedback på vilka krav som borde ställas, berättar Andreas Dyrhed som är manager på Cybercoms Testcenter och som varit med från start på det idag fem år långa samarbetet.

– När det gäller Connected Engineering, som i det smarta hemmet, handlar det också om att förstå om ett fel ligger i hård- eller mjukvaran och hos vem, eftersom det oftast finns flera leverantörer inblandade, fortsätter han.

Automatisering underlättar

En hög grad av automatisering har varit centralt för att underlätta maximalt för Cybercoms kunder.

– Vi har upptäckt att det är någonting vi är bra på och vi får hela tiden kortare startsträckor. Och det ramverk vi har utvecklat för automatisering kan också komma andra kunder till nytta, menar Andreas Dyrhed.

– Vi är väldigt imponerade av Cybercoms automatisering. Ett knapptryck och tusentals tester körs. Och återanvändbarheten i testramverket är mycket hög. Vi har inte behövt börja på noll med varje produkt utan har kunnat utnyttja det vi byggt för tidigare produkter i stor utsträckning, säger Dan Hovang.

Men nu handlar förstås inte allt bara om att testa tekniken. Allt medan kundupplevelsen i allt högre grad kokar ned till den minsta gemensamma nämnare som stavas smartphone blir designen av användargränssnittet viktigare. Cybercom finns förstås med i processen även där.

Andreas Dyrhed

Site Manager Öresund

Ring kontakt
Maila kontakt