Telenor Norge – ett nytt nätverk


Utmaning

Telenor Norge ville snabbt minska baskostnaderna och öka lönsamheten för sina produkter på en allt mer konkurrensutsatt marknad. Därför beslutade bolaget att skapa ett nytt, expanderat organisationsnätverk och system för it-support.

Telenor Norge behövde utveckla en automatisk affärsprocess som kunde stödja alla typer av infrastrukturnätverk (IP- och kabel-tv-nätverk samt mobila och fasta nätverk). Processen måste också ha integrerat stöd för projektets teknikpartners, vars arbete är en förutsättning för att kunna bygga ett telekommunikationsnätverk.


Lösning

Spider-lösningen återanvände ett system från Cybercom kallat FLOW, som redan hade utvecklats. Systemet erbjöd resurser både för arbetsflöden och integration och plattformen för arbetsflöden garanterade ett nära samband mellan de planerade processerna och den implementerade processen. Det innebar att affärsspecialisterna kunde delta i processplaneringen.

En av de viktigaste aspekterna på lösningen var att säkerställa att dessa specialister kunde arbeta enligt en på förhand definierad och effektiv process, istället för att ständigt "återuppfinna hjulet".

Cybercom var Telenor Norges partner hela vägen från analysen och vidare till underhålls- och produktionsfaserna.


Resultat

Telenor Norge lyckades både öka kapaciteten för orderhanteringen med 400 % och minska personalen med 30 %.

Man kan naturligtvis analysera fördelarna med en lösning för arbetsflöden på många olika sätt, både med hjälp av kvantifierbara mätningar och subjektiva bedömningar av hur användarna uppfattar en mer stimulerande och produktiv miljö.

Men en sak är säker: Spider-lösningen har sänkt driftkostnaderna och ökat intäkterna. Det är dessutom ett flexibelt system för hantering av mobil och fast verksamhet som utnyttjar samma resurser på ett betydligt effektivare sätt.

Jens Christensen

Business Unit Manager

Ring kontakt
Maila kontakt