Sveaskog Inatur.se – för svenska naturupplevelser


Utmaning

Inatur Sverige AB är en del av Sveaskog som är Sveriges ledande skogsföretag och ägs av den svenska staten.

Sveaskog behövde byta ut en äldre webbsajt som inte fullt ut stödde verksamheten. Förändringar var tidskrävande och dyra, och Sveaskog ansåg att plattformen inte hjälpte dem att skapa bra möjligheter att nå ut till presumtiva kunder.

Syftet med den nya sajten var att stötta svensk naturturism och dess företagare. Sajten ska vara en landsomspännande marknadsförings- och säljkanal som på ett enkelt sätt kan lyfta fram lokala företagares erbjudanden till turister.


Lösning

Cybercom försåg Sveaskog med ett SCRUM-team som genomförde ett helhetsåtagande med allt från gemensam projektplanering med Sveaskog, arkitektur, IA, design, teknisk lösning, projektledning och utveckling. Systemet använder Episerver som plattform.

Cybercom stöttade Sveaskog genom hela projektet och levererade: 

  • Webbstrategi
  • Analys och utvärdering av extranätsplattform
  • Specificering och uppföljning av krav
  • Design, gränssnitt, användbarhet, IA
  • Projektledning under projektets planerings- och utvecklingsfaser
  • Utveckling och arkitektur

För att enkelt kunna boka aktiviteter ingick även integration med Citybreak bokningssystem (en boknings- och erbjudandeleverantör i Sverige som ägs av Visit Technology).

Cybercom implementerade även en avancerad Google maps-lösning med utökad filtrering för mer än 500 geografiska punkter, grupperade i flera nivåer. Även inloggningskontroll via Twitter, Facebook, MSN och Google API har implementerats.

Sammanfattningsvis samlar nu iNatur hela Sveriges utbud av naturnära aktiviteter såsom jakt, fiske och andra naturupplevelser i skog, mark och på vatten. På iNatur.se kan man även skräddarsy ett eget kombinationserbjudande. Det finns även möjligheter att betala och boka direkt på hemsidan.


Effekt

"Inatur-projektet är ett av de bästa projekten som någonsin utförts inom Sveaskog".

Projektet har varit mycket lyckat i alla dess delar. Projektet höll tids- och kostnadsram samt levererade en plattform som uppfyllde kundens önskemål.

Sveaskog har fått en framtidssäker lösning som stöttar svensk naturturism och dess företagare. Sajten är idag den största utbudskanalen och det naturliga valet för kunder intresserade av naturrelaterade aktiviteter, och den naturliga marknadsportalen för svensk naturturism. 

Besök www.inatur.se

Kontakta oss

Johan Stenborg

Kontorschef i Sundsvall och strategisk rådgivare

Ring kontakt
Maila kontakt