SF Bio-appen – Nu kan du köpa biobiljetter i mobilen


Att följa sin designfilosofi och ge en bra upplevelse i mobilen är en utmaning för många, SF Bio lyckades med det och här är varför.

Arbetet med SF Bio-appen påbörjades för dryga tre år sedan, en tidpunkt då tekniken inte var mogen för all den funktionalitet som SF Bio egentligen ville ha. Det visar hur viktig kontinuiteten är i ett projekt av det här slaget.

– Det handlade om att visa att vi finns med i framkant, att etablera sig, säger Anna Rosang, nordisk affärsområdeschef för Digitala medier på SF Bio.

Det blev en app där man idag kan se trailers och boka platser i salongen. I den här versionen går det att köpa biljetter också, något som kunderna efterfrågat men som först nu blivit realistiskt att implementera.

– Vi har även gjort om i flödet så att tjänsten blivit snabbare, säger Anna Rosang.

Psykologi och maskiner 

Ett användargränssnitt går djupare än design och den klassiska användare-till-maskin-bild som ofta präglar synen på företeelsen. Det handlar även om kommunikation mellan klient och server eller intuitiva sätt att interagera med en tjänst. Det finns dessutom psykologiska aspekter att ta hänsyn till.

– Vi har både användbarhetsexperter och grafiker som jobbar med de här bitarna, berättar projektledaren Magnus Månsson på Cybercom i Malmö. 

Han vill inte påstå att man bedriver egen forskning, men under affärsområdet Digital Solutions ryms en ocean av kunskap, insikter och verktyg som i slutänden hjälper Cybercom att generera konkret affärsnytta för kunderna. Här finns allt från interaktionsdesigners och affärsutvecklare.

Magnus Månsson menar att konsultrollen kommer med en pedagogisk uppgift i att med trovärdighet och mod kunna leverera en helhetssyn. Att ta reda på vad kunden vill kan vara en process som innebär otaliga intervjuer. Efter det ska man försöka matcha möjligheterna mot önskemålen. I SF Bios fall fanns metadata tillgänglig som rent teoretiskt skulle ha kunnat nyttjas, men som hade sina begränsningar i andra änden – bland annat storleken på en mobilskärm. Något som är ett mindre problem idag.

– Man får släppa det som behövs och sedan bygga vidare. Många vill göra högst en eller två releaser per år. Vi uppmuntrar att man gör fler, fortsätter Magnus Månsson.

Project office toolbox 

Samarbetet mellan SF Bio och Cybercom har varit tätt. Det har inte handlat om att ”passa pucken” utan om att gemensamt hitta rätt väg.

– Vi har tagit både användar- och affärsperspektiv tillsammans i en liten grupp som haft täta kontakter, berättar Anna Rosang och påpekar att arbetet kom igång snabbt.

– Vi har någonting vi kallar för en project office toolbox, med alla de verktyg man behöver för att komma igång redan under samma dag. Vi tar in krav, estimerar dem och sätter igång flödet mellan avdelningarna, förklarar Magnus Månsson.
Cybercom fäster även stor vikt vid att hålla den grupp som sköter UX-delen tätt tillsammans med utvecklarna. Den djupare förståelsen av varandras världar är ett måste om förväntningarna ska kunna infrias.

SF Bio-appen har idag 1,5 miljoner nedladdningar och trafiken i apparna står för ca en tredjedel av all trafik.

– Vi ser en kraftig ökning både på den mobila trafiken till sajten www.sf.se och i appen, säger Anna Rosang

Totalt står trafiken från mobiltelefoner för över hälften av den digitala trafiken och vi förväntar oss att den nya appen kommer att ytterligare öka den mobila trafiken.

Köpfunktionen är en utmaning 

I nästa version av appen inför SF Bio sin uppdaterade digitala identitet.

– Det blir en stor designförändring där vi jobbat med att förstärka biokänslan, förenkla och tydliggöra köpflödet. Den uppdaterade identiteten ska så småningom införas på samtliga digitala plattformar för att skapa större enighet.

– Förutom designuppdateringen har vi lagt platsvalet tidigare flödet eftersom det är en så central funktion. I den nya appen finns också möjlighet att spara sina kortuppgifter genom förenklad betalning. På så sätt har vi gjort köpet snabbare för våra mest lojala kunder, berättar Anna Rosang.

Lite längre fram i utvecklingen av SF Bio-appen ligger möjligheter som Cybercom redan i dag börjat utreda, men som kan framstå som lite av science fiction.

– Vi jobbar med ljudidentifiering på bio, liknande det vi gör i Sonys musik-identifieringstjänst. Med hjälp av den tekniken kan man införa synkroniserad syntolkning och uppläst text i mobiltelefonen. Vi har redan byggt en modul för att testa det, säger Magnus Månsson.

Kontakt

Andreas Dyrhed

Site Manager Öresund

Ring kontakt
Maila kontakt