Real – PCI DSS säkerhetsgranskning


Utmaning

Real är en av de största kedjorna inom dagligvaruhandel i Polen med över sex miljoner korttransaktioner per år. Det var viktigt för Real att kunna säkerställa överensstämmelse med den obligatoriska säkerhetsstandarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) och garantera säkra kortbetalningar för sina kunder. PCI DSS är en gedigen och heltäckande standard för kortbetalningar. Som ett första steg ville de ta reda på nuläget och därefter göra en plan för hur och när de kunde uppnå överensstämmelse med PCI DSS. 


Lösning

Cybercom är ett företag med certifierade QSA:er (Qualified Security Assessor) och har utvecklat program för att steg för steg hjälpa företag att uppnå överenstämmelse med PCI DSS.

Det första steget är att göra en gap-analys som omfattade Reals huvudkontor samt två utvalda butiker. Analysen är inte bara en revison utan kunden får samtidigt värdefull rådgivning.

Genomgången hjälpte Real att bedöma vilken nivå man befann sig på, vad man behövde åtgärda och samtidigt fick de en ökad kunskap om regelverket PCI DSS.


Effekt

Revisionen gick mycket smidigt, utan avbrott av någon av Reals andra affärsprocesser. Bekräftelser om gap-analysen undertecknades och överlämnades till inlösande bank.

“Cybercom Poland proceeded PCI DSS pre-audit for Real during May 2013. The audit focused on verification of statements of Self-Assessment Query and was preparing Real for PCI DSS certification. Audit was accomplished without disturbing business continuity of Real,- within time, in the atmosphere of mutal respect and cooperation.

We can recommend cooperation with Cybercom regarding PCI DSS pre-audits”, Mariusz Humięcki, Process and Information Management Division Coordinator, Real.

Mikael Sundberg

Sales Manager Security

Ring kontakt
Maila kontakt