Kvalitetskontroll av teletjänster i Oman


Utmaning

Telekommunications Regulatory Authority (TRA) i Sultanatet Oman gav Cybercom i uppdrag att genomföra revision och utvärdering av kvaliteten på teletjänster i Oman.

Slutanvändarnas kvalitetskrav och förväntningar på operatören ökar kontinuerligt och TRA tog tidigare emot många klagomål från kunder om kvaliteten på teletjänster i Oman. Kundupplevelsen är en av de viktigaste aspekterna för mobiloperatörerna när det gäller att attrahera och behålla abonnenter. Därför var projektets fokus att mäta och analysera verklig “customer experience”, d.v.s. att uppnå en god och tillredställande kundupplevelse från tjänstens början till slut.


Lösning

Cybercom genomförde en revision och utvärdering av kvaliteten i operatörernas nät för 2G, 3G och LTE, samt för WiMax, fast telefoni och bredbandstjänster ADSL.

I uppdraget ingick bland annat att kartlägga hur signalstyrkan varierade geografiskt i landet, samt att mäta laddningstider för de mest besökta domänerna.

Projektet genomförs av ett team på sju konsulter på plats i Oman. Cybercom har många års erfarenhet inom detta område och utför den här typen av revisioner i hela världen.


Effekt

Cybercom gav med detta uppdrag TRA en oberoende bild av kvaliteten på teletjänster i Oman enligt Klass 1 licenskvalitetskrav på operatörerna.

Genom denna typ av revision och utvärdering kan operatörerna säkerställa kvaliteten på teletjänsterna och därigenom attrahera nya och behålla befintliga abonnenter.

Projektet levererade enligt tidsplanen och TRA är nöjda med Cybercoms arbete och har visat intresse för en framtida och kontinuerlig affärsrelation.

 

Läs mer:

Times of Oman: TRA signs key pact with Cybercom

Andreas Carlberg

Key Account Manager

Ring kontakt
Maila kontakt