Olofströms kommun – webbplats på Drupal


Utmaning

Näringslivet i Olofström ska stärkas, balanseras och förnyas med målet att det inom en tioårsperiod ska skapas 1000 nya jobb inom produktion och teknikutveckling, i första hand baserade på nya marknader och ny teknik.

I kommunen finns många företag verksamma inom fordonsindustrin. SAIBA (Sweden Automotive Interior and Body Association) är ett samarbetsorgan för bil- och fordonsindustrin i Olofströmsregionen och företagen inom detta teknikkluster har stor tillväxtpotential.

Kommunenen ville synliggöra teknikklustret för att skapa fördelar för såväl de enskilda företagen som att attrahera både företag och kvalificerad arbetskraft till Olofströmsregionen.


Lösning

Cybercom har på kundens uppdrag utvecklat en webbplats för att marknadsföra företagen verksamma inom fordonsindustrin i Olofström.

Cybercom hade ett helhetsansvar för projektet med projektledning, interaktionsdesign, utveckling av grafiska komponenter, uppsättning av ett Content Management System (CMS) baserat på Drupal, samt utveckling, drift och förvaltning.

Webbplatsen finns på http://SAIBA.se


Resultat

Med den nya webbplatsen kan Olofströms kommun på ett tydligt sätt presentera samarbeten inom Olofströms bil- och fordonsindustri och attrahera både företag och kvalificerad arbetskraft till Olofströmsregionen.

Johan Persbeck

Affärsområdeschef

Ring kontakt
Maila kontakt