Lansering av nytt nätverk för mobiloperatör


Utmaning

Cybercoms kund i Rwanda  tilldelades en licens för ett mobiltelefonnätverk i slutet av 2008, med kravet att lansera nätverket inom 12 månader (senast i december 2009). Kunden bestämde sig för att outsourca allt arbete med att lansera nätverket, från inledande planering till driftsättning av nätverket och slutligt godkännande av leverantören, till Cybercom.

Målet var att lansera driftsäkra 2G/3G/3,5G-nätverk i Rwanda, med hög prestanda för den Rwandiska marknaden, och vinna en potentiell marknadsandel under första året efter lanseringen.


Lösning

Cybercom ansvarade för alla tekniska aktiviteter i samband med lanseringen av det nya mobiltelefonnätverket i Rwanda.

Cybercom lyckades färdigställa det nya nätverket, komplett med röst- och datatjänster, enligt avtalad prestandanivå för licensvillkoren. Kunden är nu den näst största operatören i Rwanda, med upp till 1,4 miljoner abonnenter.

Cybercom deltog i en framgångsrik nätverksexpansion i Tanzania och gav också kunden stöd under det tekniska anbudet för licensen i Rwanda.

De främsta faktorerna för det framgångsrika projektet var teamets kompetens och erfarenhet av den här typen av projekt, fullständig synergi med kundens lokala team och full överensstämmelse med licensvillkoren. Genom effektiv projektledning, risk-/åtgärdsanalys och full insyn för kunden kunde nätverket lanseras i rätt tid och i full överensstämmelse med avtalsvillkoren.

Cybercom inledde det här projektet med ett team om 12 personer, som senare utökades till 25. De främsta rollerna är projektchef, nätverksutvecklingschef, utrullningschef, inköps- och logistikchef, planeringschef för radiofrekvenser, transmissionschef och andra experter på telekommunikation.


Resultat

Kunden lanserade officiellt nätverket i december 2009 och det driftsattes i 13 Rwandiska distrikt, inklusive Kigali. Kunderna erbjöds mobila tjänster (röst, text och data) till konkurrenskraftiga priser.

Cybercom vann kontraktet genom sin befintliga relation till kunden och tidigare projekt som genomförts framgångsrikt och skapat ömsesidigt förtroende. Cybercoms fortsatte sitt engagemang i Rwanda under 2010 och 2011 för att stödja kunden i arbetet med att täcka alla områden i Rwanda under fas 2 och 3 av licensen. Cybercom tillhandahåller också support för nätverkets prestanda och kärnverksamhet.

Andreas Carlberg

Key Account Manager

Ring kontakt
Maila kontakt