En träningssimulator för Outotec


Utmaning

Skapa en simulerad träningsmiljö där operatörer kan träna svåra processmoment inom mineralbearbetning.

Outotec Oyj levererar teknik och tjänster till metall- och mineralbearbetningsindustrin. Företaget producerar främst maskiner och metoder för de olika faserna under metallutvinning och mineralbearbetning, från malm till ren metall eller mineraler, inklusive krossning och fysisk separation av malm samt smältning och lakning av ädla och oädla metaller.


Lösning

Cybercom har utvecklat Outotecs nya utbildningskoncept, Virtual Experience Training (VEX), som främst är avsett för operatörer vid koncentrationsanläggningar inom mineralbearbetningsindustrin.

Utbildningskursen utnyttjar Outotecs breda kunskaper om mineralbearbetning och är ett unikt utbildningskoncept inom branschen. Utbildningen erbjuder operatörerna en säker och kontrollerad miljö där de kan studera processdynamik, processutrustning och kontrollsystem.

Utbildning och övning i ovanliga processituationer, t.ex. haverier för kritisk utrustning och start- eller avstängningssekvenser för processer kan endast utföras säkert och kostnadseffektivt i en virtuell, simulerad miljö.


Effekt

Utbildning på system för processautomatisering som utförs med VEX-lösningen gör systemoperatörerna till effektivare, mer motiverade och skickligare yrkesmän. Outotec kan nu erbjuda sådana utbildningstjänster globalt och därmed öka omsättningen för sina tjänster.

Bo Strömqvist

Säljchef Cybercom Group

Ring kontakt
Maila kontakt