Doro – testuppdrag


Utmaning

Doro är marknadsledare inom telekommunikation för seniorer. Företaget utvecklar, marknadsför och säljer produkter, som är speciellt anpassade för seniorer eller människor med särskilda medicinska behov.

Doro lägger mycket vikt vid kvalitetskontroll. Regelbundna kontroller och övervakning utgör en del av huvudelementen inom utveckling och tillverkning av nya produkter. En väl fungerande kvalitetskontroll med tydliga interna och externa processer är en förutsättning för att man ska kunna ta nästa steg inom produktområdet.


Lösning

Doros Telecare-segment är ett komplement med uppkopplade trygghetsprodukter. Tack vare sin erfarenhet av att testa denna typ av produkter kunde Cybercom ta ett helhetsansvar för testerna. I Testcenter har Cybercom byggt upp en testgrupp som designar, exekverar och automatiserar tester av Telecare-produkter.

Cybercom har även varit teknisk rådgivare i diskussioner både internt och med Doros leverantörer. Bland telecare-produkterna ingår rörelsedetektorer, rökdetektorer och fallsensorer. Alla produkterna kommunicerar trådlöst med en centralenhet som är uppkopplad till en extern operatör.

Testerna innefattar delvis testning av den specifika funktionaliteten i produkterna men även analys av radiokommunikationen så det egendesignade radioprotokollet efterlevs. Den testning som görs är hårdvarunära och kräver en del modifieringar och byggen av elektroniska lösningar.

Cybercom har en lång erfarenhet av test och en bred kompetens från många olika kunder och uppdrag. Ramverk och kompetens från tidigare kunduppdrag återanvänds och ligger till grund för Cybercoms testerbjudande genom Testcenter. Detta gör att startsträckan för nya uppdrag är kort. Testerna kan därför komma igång fort, vilket kan vara avgörande när nya produkter ska lanseras på markanden.

Cybercom har en lång och nära relation med Doro och har stöttat med testexpertis i ett flertal uppdrag och projekt. Några exempel:

  • Genomfört tester av produkter baserade på Android i enlighet med Googles Compatibility Test Suite (CTS). 
  • Skapat testfall och utformat teststrategier.
  • Utfört tester av produkter, dels med skriptade testfall och dels genom sessionsbaserad, utforskande testning, vilket kräver testare med stor domänkunskap och stor erfarenhet av test.
  • Med hjälp av ett egenutvecklat testramverk utfört strömmätningar, beräkningar och tester för att bl a mäta standby-tid och samtalstid, batterikapacitet och visa på hur olika scenarios påverkar strömförbrukning av Doros olika produkter.
  • Genomfört Bluetooth ® interoperability testing av produkter för att öka sannolikheten för en sömlös interoperabilitet med bl a infotainment-system i fordon.
  • Testat dels funktionaliteten i rörelsedetektorer, rökdetektorer och fallsensorer samt en centralenhet som kommunicerar trådlöst med sensorerna och dels analyserat radiokommunikationen för att kontrollera om radioprotokollet efterlevs.
  • Resurser från Cybercom har regelbundet gått in som testare på plats på Doro, i nära samarbete med Doros projektledare.

Effekt

Genom sin testkompetens bidrar Cybercom till att identifiera problem under själva utvecklingen och därmed till att öka kvaliteten på Doros produkter.

Doro får dessutom genom Cybercoms Testcenter tillgång till en hel testorganisation på väldigt flexibel basis, där Cybercom är en naturlig diskussions- och samarbetspartner gällande strategi, rådgivning och exekvering.

Andreas Dyrhed

Site Manager Öresund

Ring kontakt
Maila kontakt