Danderyds kommun – förstudie och webbstrategi


Utmaning

Danderyds kommun skulle bygga en extern webbplats och behövde därför göra en förstudie avseende behov och krav. Förstudien syftade till att ligga till grund för en kommande upphandling av nytt webbpubliceringsverktyget (CMS) och byggandet av ny webbplats. 


Lösning

Cybercom genomförde förstudien som innehöll följande delar:

  • Behovsanalys. Låg till grund för kravspecifikationen för CMS.
  • Prototyp. Funktioner och uppgifter som skulle utföras på webbplatsen togs med i prototypen och utgjorde en del av till kravspecifikationen avseende de funktionella kraven.
  • Webbstrategi. Webbstrategi med målsättningar och syften med webbnärvaron, samt en långsiktig handlingsplan för hur målen ska uppnås.
  • Strategisk handlings- och utvecklingsplan. Cybercom tog fram en plan för hur Danderyds kommun ska förvalta, uppdatera, bygga och vidareutveckla webbplatsen.
  • Kostnadsberäkning. Cybercom utförde beräkningar av kostnader på två olika CMS baserat på krav och behov. Beräkningen innehöll kostnader för drift, licenser, extern utveckling, resursberäkning för egen personal och slutligen total kostnad för implementation och leverans av ny webbplats och sökmotor.
  • Kravspecifikation CMS.  

Effekt

Med denna förstudie fick Danderyds kommun ett bra underlag i det fortsatta arbetet med att bygga en ny webbplats.

 

Johan Stenborg

Kontorschef i Sundsvall och strategisk rådgivare

Ring kontakt
Maila kontakt