Cybercom.com – från strategi till lansering


Utmaning

Syftet med projektet var att skapa en ny webbplats för koncernen som tilltalar Cybercoms utpekade målgrupper, genererar fler leads och jobbansökningar samt stärker Cybercoms varumärke.

Webbsajten ska vara gemensam för hela koncernen och ska kunna hantera ett flertal olika språk och administreras av redaktörer spridda över världen.

Eftersom Cybercom är ett börsnoterat bolag ställs höga krav på att offentliggjord information från bolaget till aktiemarknaden finns tillgänglig och är aktuell. (Cybercom avnoterades från börsen den 1/1 2016).


Lösning

Cybercom har byggt sin externwebb (www.cybercom.com) baserat på webbpubliceringsverktyget (CMS) Episerver och sökmotorn Episerver Find.

Cybercom är certifierad Episerver premium partner. Läs mer

Arbetet genomfördes som ett externt uppdrag i två etapper med enbart interna resurser i alla faser:

Fas 1. Förstudie i tre delmoment:

  1. Behovsanalys med målgruppsinventering och workshops med interna kravställare.  
  2. Konceptframtagning, målgruppsbeskrivningar (personas) och presentation av prototyp
  3. Dokumentation i form av slutrapport och strategisk plan för Cybercoms digitala närvaro.  

Fas 2. Genomförandeprojekt.

  1. Design och UX
  2. Agil utveckling enligt SCRUM med delleveranser efter utvecklingssprintar och test
  3. Utbildning av redaktörer
  4. Migrering av information (content) och produktionssättning.

Sajten är utvecklad enligt responsiva riktlinjer baserat på Bootstrap Framework och anpassad för presentation i olika digitala enheter.

Integration med externa system/leverantörer har gjorts till Cison (pressmeddelanden, ekonomiska rapporter årsredovisningar och omvärldsbevakning), Wise (lediga tjänster), Google Analytics (statistik) och AddThis (social bookmarking).

En viktig komponent i projektet var webbanalys och sökmotoroptimering. All aktivitet på sajten är mätbar med Google Analytics. Skräddarsydda statistikrapporter skapas automatiskt och skickas ut till innehållsansvariga för uppföljning. 


Effekt

Cybercom har fått en målgruppsanpassad och responsiv webbsajt som stärker Cybercoms affär. Genom sökmotoroptimering har synligheten ökat och genererat mer trafik och fler leads. Sajten är mätbar och därigenom kan innehållet anpassas och förbättras löpande. 

Johan Stenborg

Kontorschef i Sundsvall och strategisk rådgivare

Ring kontakt
Maila kontakt