Digital strategi i Sundsvall – Erfarna IT-konsulterVi erbjuder en strategisk design till olika hemsidor och även för- och efterarbete som innebär en långvarig och hållbar lösning för företag och organisationer.

Digitaliseringskonsult i Sundsvall

Cybercom är ett digitalt IT-konsultföretag som arbetar med digital innovation i bland annat Sundsvall, Stockholm och andra svenska städer. Vi har även etablerade verksamheter i andra länder, såsom Finland, Danmark, Polen och Indien. Vi riktar oss främst mot nordiska länder och har i dagsläget cirka 1300 anställda digitaliserings konsulter och andra konsulter inom olika expertisområden världen över. Vårt syfte är att erbjuda digitala lösningar till företag och organisationer, så att de kan ta tillvara på den uppkopplade moderna världen och på så vis kunna stärka konkurrenskraften och göra effektivitetsvinster.

På så vis lyckas vi ge en digital transformation och en digital innovation i kommunen. Att kunna erbjuda en service som leder till en strategisk design till olika hemsidor och även för- och efterarbete innebär en långvarig och hållbar lösning för företag och organisationer. Vi erbjuder företag således allt från strategisk rådgivning och innovation till utveckling och drift. Till exempel allt från hemsidor till en digital strategi.

Vad är digitalisering?

Digitalisering är ett brett begrepp som innefattar allt digitalt som sker i dagens uppkopplade värld. Det krävs teknisk expertis som identifierar ett företags digitala möjligheter för att utnyttja digitaliseringen för att utvecklas affärsmässigt. Kunderna har en viss förväntan i en digital värld och företagen behöver ta tillvara på de nya tekniska möjligheterna som finns för att lyckas möta kundernas förväntan. För att vidareutveckla en digital tjänst i dag är det viktigt att tänka på hur tjänsten upplevs med utgångspunkt från användarnas syfte och behov. Det är bland annat det som driver ett företag framåt i en digitaliserad värld.

Så här arbetar vi på Cybercom för att driva digitaliseringen och ditt företag framåt:

  • Analys – Vi analyserar din verksamhet och tar fram strategiska råd och digitala lösningar kring din digitala utveckling.
  • Teknologi och partnerstrategi – Vi tar fram rätt teknologi för ditt företag.
  • Digitala tjänster och produkter – Vi utvecklar dina produkter och tjänster genom att addera ett digitalt lager till dem; affärsmodeller samt ser till att det du säljer är tillgängligt för kunder när som helst och hur som helst.
  • Agil partner – Vi håller projekten på rätt spår; ansvarar för produktutvecklingen samt hjälper till med tidsplan, budget och funktioner.
  • Agila team och experter – Vi engagerar utvalda specialister och experter i projekt.
  • Managed cloud – Vi bygger dina digitala lösningar på en flexibel molnbaserad infrastruktur som passar dig.
  • DevOps – Vi kopplar samman din affär med den kontinuerliga utvecklingen av dina egna digitala lösningar.

Kontakta oss

Lars Oscarson

Leder vårt arbete med innovation och rådgivande tjänster

Ring kontakt
Maila kontakt

Yvonne Pauna

Kundansvarig och teamledare för våra webbteam

Ring kontakt
Maila kontakt