Skontaktuj się z nami

Managed Security Services (MSS)W odpowiedzi na rosnącą skalę cyberzagrożeń, Cybercom Poland stworzył usługę Managed Security Services (MSS). Są to kompleksowe, dogłębne testy bezpieczeństwa, wykonywane regularnie wg rocznego planu. Takie podejście pozwala stale zabezpieczać sieć oraz infrastrukturę klienta, bez konieczności dużego zaangażowania czasowego i finansowego z jego strony.

 

Dlaczego MSS?


W Cybercom Poland wierzymy, że bezpieczeństwo w dzisiejszym świecie jest jedną z najważniejszych wartości, zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Szczególnie warto zwrócić uwagę na obszar cyberzagrożeń - wciąż rosnący i z każdym dniem coraz bardziej istotny w kontekście utrzymania bezpieczeństwa w organizacji.


Dlatego też, od dawna naszym celem było stworzenie usługi umożliwiającej stałe zabezpieczanie sieci czy infrastruktury, bez konieczności dużego zaangażowania czasowego oraz finansowego klienta.


Wierzymy bowiem, że dobre usługi bezpieczeństwa nie powinny kosztować zbyt wiele. W ten sposób powstała usługa MSS (Managed Security Services), czyli kompleksowe, regularne i szczegółowe testy bezpieczeństwa, wykonywane przez specjalistów Cybercom. Sprawdzamy poziom cyberbezpieczeństwa sieci, urządzeń, a także systemów, w zakresie ustalonej z klientem puli IP. Testów dokonujemy zgodnie ze standardem CVSS v.3.0.

 

Regularny monitoring bezpieczeństwa prowadzony i zarządzany przez ekspertów Cybercom

 


Jak wygląda współpraca z Cybercom w ramach MSS?

 

- Ustalamy najlepszy zakres i termin monitoringu obecnej sytuacji klienta.

- Zapewniamy bezproblemowe uruchomienie i użytkowanie usługi ze stałym wsparciem ekspertów Cybercom.

- Szybko analizujemy podatności z całej sieci klienta dzięki automatycznym skanerom i w oparciu o aktualne bazy podatności.

- Regularnie testujemy bezpieczeństwo w tle, podczas gdy systemy klienta działają normalnym trybem.

- Dokładnie informujemy o lukach i zagrożeniach poprzez comiesięczne, szczegółowe raporty.

- Natychmiastowo informujemy o zlokalizowaniu krytycznych podatności.

- Proponujemy kompleksowy, roczny program ochrony jako alternatywa dla sporadycznych audytów.

Unikalne korzyści z MSS

 

Lokalizowanie ukrytych zagrożeń takich jak: ślady działalności złośliwego oprogramowania czy próby nieautoryzowanych połączeń z siecią.
   
Uruchamianie skanów poza ustalonymi terminami, szczególnie w przypadku wykrycia niebezpiecznych luk w oprogramowaniu.

 

 

Narzędzie, czyli czego używamy

 

W usłudze MSS (Managed Security Services) do testów używamy skanera zbudowanego w oparciu o komputer NUC firmy Intel.

- Oprogramowanie skanujące zbudowane jest na bazie środowiska Kali Linux.

- Urządzenie działa w sieci klienta wyłącznie we wspólnie uzgodnionym czasie i zakresie.

- Skaner nie wykorzystuje adresów IP klienta i nie jest widoczny z zewnątrz czy wewnątrz sieci.

- Podczas instalacji skanera nie jest wymagana zmiana ustawień routera.