Skontaktuj się z nami

VUBIQUITYAplikacja webowa | Web application

Technologie / Technologies

 

Microsoft Azure: Azure Table Storage,Azure Media Services, App Services, MsSql, Azure Message Queues.

.Net Core, Web Api 2.0, ASP MVC, Entity Framework, Identity Server.

Visual Studio Team Services jako CI/CD, Git

 

Klient / Client

 

VUBIQUITY to światowy lider w zakresie usług video na zamówienie (VOD). Firma, współpracując z blisko 650 wiodącymi studiami filmowymi, sieciami telewizyjnymi, niezależnymi producentami filmowymi czy sieciami wielokanałowymi (MCN), dostarcza filmy ponad 1000 globalnym dystrybutorom video, którzy docierają do 109 milionów gospodarstw domowych. Usługi firmy są dostępne w 37 krajach, w 15 językach.

***

VUBIQUITY is world’s leader in video on demand (VOD) services. Working with nearly 650 leading film studios, television networks, independent producers and MCNs, the company brings premium content to over 1000 global video distributors spanning 109 million households. VUBIQUITY’s services are available in 37 countries and 15 languages.

 

Wyzwania / Challenges

 

Platforma, poprzez którą klient dostarczał treści video swoim odbiorcom, miała pewne ograniczenia zarówno pod kątem technologii jak i architektury. Największą trudnością był fakt, iż mogła obsługiwać tylko jednego klienta w tym samym czasie, a dla każdego kolejnego trzeba było tworzyć oddzielną instancję. Klient postanowił więc skorzystać z pomocy ekspertów i usprawnić swoje rozwiązanie.

***

The client’s video content platform has some limitation in the field of both technology and architecture. The biggest difficulty was that it could handle just one client at the same time, and every additional user needed a new separate instance. The client has decided to use expert’s help and improve their solution.

 

Rozwiązanie / Solution

 

Środowisko, w którym znajdowała się dotychczas platforma VUBIQUITY, przeniesione zostało do chmury – Microsoft Azure – system zyskał więc możliwość obsługi wielu użytkowników na raz. Rozwiązanie składa się z dwóch komponentów. Jeden z nich odpowiada za zarządzanie wszystkimi informacjami dotyczącymi filmów oraz użytkowników, drugi zaś, zajmuje się przechowywaniem, zabezpieczaniem oraz streamingiem filmów. Cybercom oparł architekturę systemu na niezależnych mikroserwisach, które komunikując się ze sobą tworzą komponenty biznesowe.

***

The whole VUBIQUITY platform has been moved to the Azure Cloud, so the system could handle multiple users at once. The solution consists of two components. One of them is dedicated to managing all information about movies and users, and the other is responsible for storing, securing and streaming movies. System’s architecture consists of independent microservers which communicate with each other to create business components. 

 

 Korzyści / Benefits

 

Dzięki przeniesieniu do chmury (Microsoft Azure) oraz wykorzystaniu zaawansowanych technik programistycznych, klient zyskał nowoczesną, prostą w obsłudze i przyjazną użytkownikowi platformę do zamawiania filmów. Otrzymał także szereg nowych funkcjonalności, jak np. obsługa wielu użytkowników w tym samym czasie, prostsze i szybsze zamawianie treści video czy możliwość wyboru przez odbiorców różnego rodzaju subskrypcji.

***

With cloud computing (Microsoft Azure) and advanced programming techniques, the client received a modern, easy-to-use, user-friendly platform for VOD services. The system was also equipped with many new features, such as ability to have more than one affiliate (multitenant solution), simpler and faster video ordering and various types of subscriptions.