Skontaktuj się z nami

VoiceBot pomoże lekarzom


Wyzwanie / Challenge

Ambicją projektu było stworzenie narzędzia, które pozwoliłoby lekarzom zauważalnie skrócić czas poświęcany formalnościom. Skrócenie procedury prowadzenia dokumentacji medycznej pozwoli personelowi medycznemu skupić się lepiej na pacjentach, czyli zapewnić im tym samym lepszą opiekę, ale też odbyć więcej wizyt w ciągu dnia.

***

The challenge was to create a tool that would noticeably help the doctors to save time spent on formalities. Shortening the procedure of filling all the papers means more time for the patient and thus better care and more appointments per day.

Rozwiązanie / Solution

Zespół Innovation Zone stworzył prototyp obsługiwanego poprzez aplikację mobilną bota głosowego, który wesprze pracę lekarza podczas wizyty. Dzięki możliwości zamiany mowy na tekst, bot wprowadza do dokumentacji pacjenta notatki z wizyty. Zapisuje objawy, diagnozę, recepty i wskazania lekarskie, co drastycznie mniejsza czas uzupełniania karty pacjenta, pozwala również na analizę wcześniej zebranych danych.

***

Innovation Zone team has developed a prototype of a medical voice bot supporting doctors during the visit. Thanks to speech-to-text feature, the bot makes notes on patient's symptoms, the diagnosis, prescriptions and doctor's recommendations. This feature drastically lowers the time necessary to complete the documentation. What is more, the solution allows to gather and analyze medical data.

Efekt / Effect

Oczekiwanym efektem projektu jest skrócenie czasu trwania wizyty, wsparcie obsługi medycznej w formalnościach, zmniejszenie ilości pomyłek w dokumentacji, a finalnie zapewnienie pacjentom lepszej opieki medycznej.

***

The expected effect is shortening the time of each doctor’s appointment, relieving the medical professionals from the paperwork, decreasing the possibility of erroneous documentation and providing patients with more of doctor’s attention during the visit.