Skontaktuj się z nami

Signum - blockchain w praktyce


Wyzwanie / Challenge

Głównym wyzwaniem projektu było stworzenie własnej platformy, która dzięki wykorzystaniu technologii blockchain pozwoliłaby na bezpieczne przesyłanie danych.

Dodatkową warstwę trudności stanowiła niedojrzałość dostępnych frameworków – Stratis i Ethereum.

***

The main challenge of this project was to create our own platform which, by using blockchain technology, would enable a safe transfer of data. As it turned out, the considered frameworks – Stratis and Ethereum – were at that moment not mature enough.

 

Rozwiązanie / Solution

W ramach projektu powstała aplikacja webowa, która dzięki wykorzystaniu solidity umożliwia wygenerowanie smart contractu, przesłanie go do globalnej sieci blockchain oraz odbiór w obrębie aplikacji.
Signum pozwala na hashowanie oraz weryfikację danych przekazywanych za pośrednictwem aplikacji.

***

In the scope of this project, a web application has been developed. By using solidity the team was able to to generate smart contracts, send them into the global network and then receive the data via the application.

 Signum allows hashing and verifying data transmitted within the app.

Efekt / Effect

Oczekiwanym efektem projektu jest stworzenie platformy pozwalającej na bezpieczne przesyłanie danych i dokumentów. Cyfrowe bezpieczeństwo pozostaje jednym z największych wyzwań transformacji cyfrowej, a nasz projekt przyczynia się do rozwoju infrastruktury, która pozwoli na jego podniesienie.

***

The expected effect of this project is developing a platform for safe data transfer & processing. Cybersecurity is one of the biggest challenges related to the digital transformation, and our project adds up to the new infrastructure that will finally let to raise the security level.