Skontaktuj się z nami

ParaolimpijczycyAplikacja webowa | Web application

Technologie / Technologies:

 

ASP.NET MVC5, .NET 4.5, Microsoft SQL Server 2014, JS framework

 

Klient / Client

 

Polski Komitet Paraolimpijski narodził się z chęci propagowania i upowszechniania idei paraolimpizmu. Od 1998 roku z powodzeniem rozwija sportowego ducha wśród osób niepełnosprawnych w Polsce, inspirując ich do angażowania się w zajęcia sportowe. Przygotowuje również reprezentację narodową do udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich.

***

The main reason for founding the Polish Paralympic Committee was a desire to spread and promote the idea of Paralympics. Since 1998, the committee has successfully developed a sportsmanship among disabled people in Poland. It also prepares national team to the Paralympic Games. The committee cooperates with various organizations, sports associations and institutions interested in sport culture development.  

Wyzwania / Challenges

 

Klient poszukiwał kompleksowego rozwiązania, które będzie nie tylko bazą wiedzy o paraolimpijczkach, ale przede wszystkim miejscem inspirującym i zachęcającym ludzi z całego świata do śledzenia ich osiągnięć sportowych. Celem było także utworzenie platformy, ułatwiającej komunikację z paraolimpijczykami.

***

The client was looking for a comprehensive solution which will be not only a knowledge base about Paralympians but also an inspiration for people around the world to follow Paralympians’ sports achievements. The aim was also to facilitate communication with Paralympians.  

 

Rozwiązanie / Solution

 

W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania Klienta, Cybercom stworzył aplikację webową, skupiającą w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje o paraolimpijczykach – przede wszystkim ich krótkie biografie czy sukcesy sportowe.

Aplikacja obejmuje strefę dla sportowców oraz strefę dla trenerów, ułatwiając tym samym komunikację pomiędzy nimi. Zawiera bieżący kalendarz wydarzeń sportowych i najnowsze informacje ze świata sportowego. Jest również miejscem wymiany doświadczeń i motywacji sportowych.

***

Responding to client’s needs and expectations, Cybercom has developed a web application which gathered all important information about Paralympians. These are mostly short biographies and sports successes.

To simplify the communication between athletes and coaches, the application has separated zones for both. It also includes current sports events calendar and some sports news. It is a platform for exchanging sports experiences and motivation.

 

 

Korzyści / Benefits

 

Dzięki rozwiązaniu od Cybercom Klient z łatwością może promować sporty paraolimpijskie, zapewnić dostęp do szczegółówych informacji o sportowcach, a co najważniejsze – zadbać o wzrost wiedzy o paraolimpijczykach i ich osiągnięciach.

***

Due to the Cybercom’s solution, the client may easily promote Paralympic sports and provide access to detailed information about athletes. It also gives the opportunity to raise public awareness of Paralympians and their sport achievements.