Skontaktuj się z nami

MyEsteeme


MyEsteeme to szwedzki startup zajmujący się zabawkami i przeznaczonymi dla dzieci pomocami naukowymi wspierającymi naukę równego traktowania oraz samoocenę. Celem firmy była digitalizacja i rozszerzenie oferty o aplikację używającą AR.

***

MyEsteeme is a Swedish startup that works with toys and educational tools for children designed with equal treatment and boosting self-confidence in mind. They wanted to go digital and extend their offering with mobile apps using Augmented Reality (AR).

 

Wyzwanie / Challenge

W jaki sposób technologie AR i AI mogą wesprzeć MyEsteeme w nauczaniu dzieci o wartości równego traktowania oraz budowaniu dobrego samopoczucia?

***

How can AR and AI technologies be used to support MyEsteeme’s vision of helping child development towards boosting equal treatment and self-confidence?

 

Rozwiązanie / Solution

W Innovation Zone powstały dwie aplikacje mobilne wykorzystujące oparte o AI computer vision oraz AR.:

MyEsteeme – Search & Learn: adresowana do przedszkolaków aplikacja wykorzystująca spersonalizowaną technologię machine learning (ML), pozwalającą na rozpoznawanie własnych lalek oraz kart, które wraz z aplikacją tworzą pedagogiczną grę edukującą o równym traktowaniu, realizującą wskazania szwedzkiej podstawy programowej.

MyEsteeme – Sea Adventrue: to ambitne doświadczenie mieszanej rzeczywistości, przeznaczone dla starszych dzieci. Wykorzystuje technologie ML i AR, by przekształcić otaczający gracza świat w przygodę. Gra zachęca do aktywności fizycznej , która monitoruje z wykorzystaniem kamery i czujników urządzenia mobilnego, na którym jest używana. Celem gry jest przeciwdziałanie trendowi spadku aktywności wśród dzieci.

***

IZ developed two mobile apps that uses AI based Computer Vision and Augmented Reality:

MyEsteeme – Search & Learn: An app for young pre-school children that uses custom trained machine learning (ML) models to recognize MyEsteeme’s own dolls and play cards to create a pedagogic game for equal treatment education according to the Swedish national curriculum for pre-schools.

MyEsteeme – Sea Adventure: An ambitious Mixed reality experience targeting older children and adults by using ML and AR to transform the world around the player to an alternative world to explore and immerse in an adventure. The game actively entices and rewards the players to be physically active and tracks this activity using the camera and motion sensors on the device. The aim with the app is to counteract the trend of growing physical inactivity in our society through new ways of enticing and rewarding in combination with digital gameplay. 

 

Efekt / Effect

Współpraca pozwoliła MyEsteeme na zbudowanie obecności projektu w przestrzeni cyfrowej, a przez to na ewoluowanie na kolejny poziom. „Zespół pracował w Agile’u, dzięki czemu do dwa tygodnie otrzymywaliśmy aktualizację statusu projektu. To nam pozwoliło na eksplorowanie, testowanie i zmieninaie pomysłów w czasie trwania projektu. Bez tego prawdopodobnie nigdy nie osiągnęlibyśmy naszej wizji.” Mówie Leslie Alfredsson, założycielka MyEsteeme

***
This allowed MyEsteeme to grow into the digital space through a fun and interactive concept and evolve to the next level. ”The team has worked in an agile way where we get updates every two weeks. This has allowed us to explore, test and change ideas as we go along. Without this way of working it probably would never have been possible for us to reach our vision” says Leslie Alfredsson, Founder of MyEsteeme

https://www.cybercom.com/About-Cybercom/Press-Media/myesteeme/

 

Korzyść / Benefit

 

 

Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia. Sednem tego celu jest zapewnienie zdrowego i dobrej jakości życia ludziom w każdym wieku. Chodzi nie tylko o to, by żyć długo, ale również by żyć dobrze. 

***

Goal 3: Good Health and Well-Being. The goal is to ensure that everyone can live a healthy life and to promote
the well-being of people of all ages.