Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności – Przetwarzanie danych osobowych


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych opisanych poniżej, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, jest Cybercom Group AB, numer rejestracyjny 556544-6522, („Cybercom” lub „my”). Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej polityki.

Strona www.cybercom.com

Cybercom dba o ochronę danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę. Odpowiadamy za to, żeby dane osobowe gromadzone przez nas na tej stronie były wykorzystywane wyłącznie zgodnie z zamierzonym celem. Chronimy je przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub prośbę może wiązać się z koniecznością uzyskania od Ciebie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres email lub numer telefonu. Wykorzystujemy te dane, żeby się z Tobą kontaktować.

Dane osobowe są przez nas gromadzone i przetwarzane, również jeżeli decydujesz się na dobrowolne wypełnienie ankiety.

Dane osobowe podawane w zakładce Wydarzenia są wykorzystywane do zarządzania zapisami na wydarzenia oraz wysyłania zaproszeń na wydarzenia w przyszłości. Jeżeli nie chcesz już otrzymywać takich zaproszeń, możesz przesłać nam odpowiednie pisemne powiadomienie.

Kiedy odwiedzasz niniejszą stronę, Twój adres IP jest automatyczne rejestrowany a następnie wykorzystywany do pomiaru schematów poruszania się w obrębie strony oraz statystyk. Adres IP nie jest przechowywany na poziomie indywidualnym.

Komu przekazujemy dane osobowe?

W celu realizacji celów, możemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym podwykonawcom przetwarzania danych. Tacy podwykonawcy świadczą usługi przechowywania, usługi reklamowe, jak również usługi diagnostyki oraz naprawy błędów pojawiających się na naszej stronie.

Dane osobowe podawane w zakładce Kariera są wykorzystywane w celach rekrutacyjnych. Teamtailor AB jest podwykonawcą Cybercom w zakresie przetwarzania danych osobowych w serwisie rekrutacyjnym, w którym znajduje się specjalna informacja o ochronie danych osobowych.

Cybercom korzysta z usług Episerver AB w zakresie hostingu. Episerver AB jest podwykonawcą Cybercom w zakresie przetwarzania danych osobowych w usłudze hostingu.

Cybercom korzysta z usług Disqus, Inc w zakresie publicznej platformy wymiany informacji, do której użytkownicy mogą się logować i tworzyć profile w celu porozumiewania się z innymi użytkownikami.

Dane osobowe mogą być również ujawniane podwykonawcom, z których usług Cybercom korzysta, na przykład w zakresie rozsyłania zaproszeń.

Dane osobowe mogą być przekazywane spółkom z Grupy Cybercom.

Dane osobowe mogą być ujawniane policji i innym organom, pod warunkiem, że Cybercom jest zobowiązany do ich ujawnienia na mocy przepisów prawa lub decyzji uprawnionego organu.

Niektórzy z podwykonawców przetwarzania mogą przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Jednakże, dane będą przekazane poza EOG wyłącznie, jeżeli istnieją podstawy prawne takiego transferu, np. w formie (i) zawarcia standardowych klauzul ochrony danych UE, albo (ii) zapewnienia, że kraj, do którego dane są przekazywane posiada odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, albo (iii) w przypadków przekazywania danych i ich przetwarzania w USA, zapewnienia, że podmiot odbierający posiada certyfikację Programu Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA administrowanego przez Administrację Handlu Międzynarodowego Amerykańskiego Departamentu Handlu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych poniżej oraz zgodnie z podstawami prawnymi wskazanymi poniżej. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych w żadnym celu, który byłby niezgodny z celami określonymi poniżej. Ponadto, wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres wskazany w prawej kolumnie, a po jego upływie Twoje dane zostają usunięte.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania

W przypadku uzyskania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie albo prośbę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na takie pytanie lub prośbę.

W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych wyrażasz zgodę na wykorzystanie ich w celach określonych w kolumnie po lewej.

Usuwamy dane osobowe raz do roku. 
Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym czasie.

W przypadku wypełnienia przez Ciebie ankiety, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu analizy odpowiedzi/wyników oraz ulepszania naszych usług w oparciu o te odpowiedzi/wyniki. 

W przypadku dobrowolnego udziału w ankiecie wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w celach określonych w kolumnie po lewej.

Usuwamy dane osobowe raz do roku. 
Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym czasie.

W przypadku podania przez Ciebie danych osobowych w zakładce Wydarzenia, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zarządzania zapisami na wydarzenia oraz przesyłania zaproszeń na wydarzenia w przyszłości.

W przypadku dobrowolnego podania danych osobowych wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w celach określonych w kolumnie po lewej. 

Usuwamy dane osobowe raz do roku. 
Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym czasie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe gromadzone podczas wizyt na cybercom.com w celu ulepszania naszej strony. Wykorzystujemy pliki cookie osób trzecich w celu poprawiania jakości korzystania z naszej strony. 

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ulepszaniu naszej strony i usług. Więcej informacji znajduje się poniżej w sekcji „Pliki Cookie”.

Więcej informacji znajduje się poniżej w sekcji „Pliki Cookie”. 

Przetwarzamy dane osobowe przekazane nam od naszych klientów i partnerów w celu świadczenia usług lub w przypadku kontaktu z potencjalnymi klientami. 

W celu wykonania umowy, spełnienia obowiązków prawnych lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. 

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to potrzebne do realizacji naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie, a także tak długo, jak jest to wymagane przepisami prawa albo konieczne do realizacji innych prawnie uzasadnionych celów. 

W zakresie anonimizacji Twoich danych osobowych w celu opracowywania anonimowych i zbiorczych danych dotyczących poruszania się na naszej stronie (w tym dla celów analizy sposobów korzystania przez użytkowników z naszych stron poprzez monitorowanie wyświetleń stron, przepływu ruchu, wyszukiwanych terminów oraz przekierowań) w celu ulepszania naszej strony.

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na tworzeniu anonimowych statystyk dotyczących użytkowników. Po przeprowadzeniu anonimizacji Twoich danych osobowych, nie będą one już uznawane za dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa. 

 

 

Informujemy, że podane powyżej okresy przechowywania nie mają zastosowania w zakresie, w jakim Cybercom jest zobowiązany do przechowywania Twoich danych osobowych (w całości lub w części) przez określony czas na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują mi jako osobie fizycznej?

Co do zasady, zgodnie z przepisami przysługują Ci następujące podstawowe prawa:

 • Prawo dostępu: masz w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych. Na wniosek przekażemy Ci kopię Twoich danych osobowych w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym.
 • Prawo do sprostowania danych: masz prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): w pewnych okolicznościach (w tym w przypadku przetwarzania na podstawie Twojej zgody), możesz żądać od nas usunięcia Twoich Danych Użytkownika. Proszę pamiętać, że to prawo nie jest bezwarunkowe. Dlatego, próba skorzystania z tego prawa może nie doprowadzić do podjęcia przez nas działań.
 • Prawo sprzeciwu: wobec niektórych działań z zakresu przetwarzania podejmowanych przez nas w stosunku do Twoich danych osobowych, takich jak przetwarzanie Twoich danych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Prawo sprzeciwu stosuje się również do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w pewnych okolicznościach przysługuje ci prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Proszę pamiętać, że to prawo nie jest bezwarunkowe. Dlatego, próba skorzystania z tego prawa może nie doprowadzić do podjęcia przez nas działań.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych (albo przekazania ich bezpośrednio innemu administratorami danych) w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Pliki cookie

Na naszych stronach wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to niewielki plik tekstowy, który jest umieszczany na Twoim komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu podczas odwiedzin na naszej stronie. Pliki cookie ułatwiają dostawcom strony rozpoznanie Twojego urządzenia podczas kolejnej wizyty na ich stronie. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe.

Większość przeglądarek internetowych przyjmuje pliki cookie automatyczne, ale można zmienić ustawienia w tym zakresie. Jeżeli nie chcesz, żeby Twoje dane osobowe były przechowywane przez pliki cookie, możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę, żeby powiadamiała Cię o otrzymaniu każdego pliku cookie. W ten sposób możesz za każdym razem zdecydować, czy chcesz zaakceptować plik cookie czy nie. Jeżeli w ogóle nie wyrażasz zgody na otrzymywanie plików cookie, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, żeby automatycznie nie przyjmowała plików cookie. Jednakże, proszę mieć świadomość, że pliki cookie mogą być niezbędne do wyświetlana pewnych funkcji i odmowa ich przyjęcia może ograniczyć funkcjonalność naszej strony.

Twoja przeglądarka powinna zawierać dokładne instrukcje odnośnie do tego, w jaki sposób można kontrolować przyjmowanie plików cookie.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookie. Pierwszy przechowuje plik na komputerze użytkownika przez dłuższy okres czasu. Ten typ plików cookie jest wykorzystywany, na przykład w zakresie funkcji, które pokazują użytkownikowi, co się zmieniło na stronie od jego ostatniej wizyty. Drugi rodzaj plików cookie to cookie sesyjne, które są tymczasowo przechowywane w pamięci komputera użytkownika w czasie, kiedy użytkownik przegląda stronę. Sesyjne pliki cookie są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki lub niedługo później.

Nasza strona wykorzystuje również pliki cookie, które są generowane przez produkty i usługi osób trzecich wykorzystywane na stronie, w tym następujące narzędzia i produkty.

Google Analytics:

Cybercom wykorzystuje Google Analytics jako narzędzie do analizy statystyk stron internetowych. Narzędzie to przechowuje pliki cookie na Twoim komputerze. Dane gromadzone przez Google Analytics są wykorzystywane w celu lepszego zrozumienia osób odwiedzających naszą stronę oraz sposobu, w jaki sposób z niej korzystają.

Pliki cookie Google Analytics, domena: google-analytics.com

 • __utma 
  Stały plik cookie, który jest wykorzystywany do obliczania liczby poszczególnych odwiedzających stronę. Przechowuje on informacje dotyczące liczby wizyt, czasu pierwszej wizyty, poprzedniej wizyty oraz kiedy rozpoczęła się bieżąca wizyta, jak również dotyczące czasu ostatniej interakcji ze stroną. Niektóre z informacji są aktualizowane przy każdej odsłonie strony. Wygasa po dwóch latach od dodania lub ostatniej aktualizacji.
 • __utmb 
  Plik cookie sesyjny, który jest wykorzystywany do obliczania liczby odwiedzin na stronie. Przechowuje on unikalny numer, informacje dotyczące liczby zakładek przeglądanych podczas bieżącej wizyty i czasu rozpoczęcia bieżącej wizyty. Niektóre informacje są uaktualniane przy każdej odsłonie. Wygasa po trzydziestu minutach od dodania lub ostatniej aktualizacji.
 • __utmc 
  Plik cookie sesyjny wykorzystywany razem z plikiem __utmb w celu ustalenia, czy ma miejsce nowa wizyta na stronie (30 minut braku aktywności liczone przez Google Analytics jest jako nowa wizyta). Przechowuje unikalny numer. Wygasa wraz z zamknięciem przeglądarki.
 • __utmz
  Stały plik cookie wykorzystywany do pomiaru źródeł ruchu na stronie oraz nawigacji na stronie (na przykład, jakiej wyszukiwarki użyto, żeby uzyskać dostęp do strony). Zachowuje unikalny numer, informacje dotyczące czasu przekierowania ze źródła ruchu, licznik źródeł ruchu oraz nazwę/rodzaj źródła ruchu, hasła wyszukiwania z zewnętrznych wyszukiwarek. Wygasa po upływie sześciu miesięcy od dodania lub aktualizacji.

Więcej informacji na temat plików cookie umieszczanych przez Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/ 

YouTube

Strona wyświetla filmy z kanału YouTube należącego do Cybercom. Filmy są wyświetlane z wykorzystaniem odtwarzacza filmów YouTube, a pliki cookie są używane w trakcie wyświetlania filmów.

Pliki cookie YouTube, domena: youtube.com

 • VISITOR_INFO1_LIVE 
  Stały plik cookie wykorzystywany, jeżeli użytkownik jest już zalogowany do profilu YouTube i „polubi” zamieszczony film. Jest również wykorzystywany do określenia dostępnej przepustowości w celu optymalizacji jakości filmu oraz prowadzenia rejestru liczby wyświetleń. Wygasa po dziewięciu miesiącach.
 • PREF
  Stały plik cookie, który może być przechowywany, jeżeli użytkownik kliknie na przycisk „udostępnij” w odniesieniu do zamieszczonego filmu z YouTube. YouTube wykorzystuje ten plik cookie w celu zachowania ustawień z poprzednich sesji YouTube, podczas których użytkownik przeglądał zamieszczone filmy. Wygasa po dziesięciu latach.
 • use_hitbox 
  Sesyjny plik cookie wykorzystywany do obliczania, ilu odwiedzających obejrzało film. Wygasa wraz z zamknięciem przeglądarki.

Więcej informacji na temat plików cookie od YouTube (Google) można znaleźć pod adresem: www.google.com/intl/en/policies/technologies/types/

AddThis

AddThis jest wykorzystywane w celu umożliwienia odwiedzającym polecania Cybercom w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter.

Pliki cookie AddThis, domena: addthis.com

 • uit/uid 
  Stały plik cookie, który przechowuje informacje dotyczące czasu logowania użytkownika. Wygasa po 24 godzinach.
 • psc 
  Stały plik cookie, który przechowuje informacje dotyczące materiałów udostępnianych przez użytkownika i jego aktywności w mediach społecznościowych. Wygasa po dwóch latach.
 • __atuvc/uvc
  Stały plik cookie zawierający zaktualizowane dane użytkowników AddThis. Wygasa po dwóch latach.
 • loc 
  Stały plik cookie przechowujący informacje dotyczące lokalizacji geograficznej. Wygasa po trzech miesiącach.
 • dt 
  Stały plik cookie obsługi, który monitoruje okres działania innych plików cookie. Wygasa po miesiącu.

Więcej informacji na temat plików cookie od AddThis można znaleźć pod adresem: http://support.addthis.com/customer/portal/questions/220623-cookies-set-via-addthis-buttons

Facebook

Cybercom na niektórych stronach wykorzystuje społecznościową wtyczkę od Facebook.

Jeżeli odwiedzasz stronę zawierającą wtyczkę Facebook, tworzone jest połączenie do serwera Facebook, co pozwala wtyczce na przesyłanie informacji do przeglądarki. W ten sposób na serwer Facebook przesyłane są informacje dotyczące m.in. tego, które z naszych zakładek odwiedziłeś. Jeżeli jesteś zalogowany do Facebook, Facebook doda tę informację do Twojego konta Facebook.

Jeżeli użytkownik otrzymał plik cookie od Facebook w przeszłości, ponieważ posiada konto na Facebook albo odwiedził stronę facebook.com, informacje o tym pliku cookie są przesyłane do Facebook podczas odwiedzin na stronie zawierającej wtyczkę Facebook.

Więcej informacji na temat plików cookie od Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/help/cookies

Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych wdrożyliśmy szereg technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Przykładowo, utrzymujemy wysokie poziomy bezpieczeństwa technicznego we wszystkich systemach (w tym w zakresie możliwości śledzenia, odzyskiwania danych w przypadku awarii wywołanej katastrofą, ograniczenia dostępu, itd.), a ponadto wdrożyliśmy polityki, które gwarantują, że pracownicy mają dostęp do danych osobowych na zasadzie ścisłej potrzeby.

Dzieci

Nasza strona nie jest adresowana do osób poniżej trzynastego (13) roku życia i takie osoby są proszone o niepodawanie danych osobowych za pośrednictwem naszej strony. Jeżeli stwierdzimy, że na stronie albo za jej pośrednictwem uzyskaliśmy dane osobowe od osoby, która nie ukończyła 13 lat, Cybercom podejmie odpowiednie kroki mające na celu spowodowanie usunięcia takich danych.

 

Jeżeli masz pytania odnośnie do niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych przez Cybercom, albo jeżeli chcesz skorzystać z praw przysługujących Tobie jako osobie fizycznej, prosimy o kontakt na adres dpm@cybercom.com. Ponadto, przysługuje Ci prawo do żądania informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane w Cybercom. Wniosek w tym zakresie należy sporządzić na piśmie, własnoręcznie podpisać i wysłać na adres: Cybercom Group AB, do wiadomości Data Protection Manager (Kierownik Ochrony Danych – DPM), skrzynka pocztowa 7574, 103 93 Sztokholm, Szwecja.

W zakresie dozwolonym przepisami prawa, jeżeli Cybercom nie odpowie należycie na Twój wniosek, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, tel. 022 531 03 00, www.uodo.gov.pl.