Skontaktuj się z nami

DigitalizacjaJesteśmy partnerem w biznesie, który przeprowadzi Twoją organizację przez cyfrową transformację od początku do końca. Czwarta Rewolucja Przemysłowa stała się faktem, szczególnie w obszarach takich jak: Smart City, Smart Industry czy Smart Building. Cybercom Poland wspiera firmy w rozwijaniu Internetu Rzeczy poprzez wspólne projekty i inwestycje.

Czwarta Rewolucja Przemysłowa przejawia się we wszystkich nowoczesnych trendach i kierunkach rozwoju biznesu. Zwana też cyfrową rewolucją przemysłową, zmienia model biznesowego działania firm i całych gałęzi gospodarki. Cyfryzacja stwarza szansę dla wdrażania nowych systemów, pozwalających na lepsze powiązanie świata fizycznego (maszyny, budynki, dostawcy, użytkownicy) ze światem wirtualnym. Dzieki temu mamy możliwość zbierania danych, przetwarzania ich i wykorzystywania w procesie zarządzania oraz optymalizacji.

 

„Do końca 2017 roku zmiany związane z cyfrową transformacją znajdą się w centrum strategii biznesowej dwóch z trzech światowych firm, praktycznie niezależnie od branży w jakiej działają” - IDC.
„Do końca 2016 roku już 50% przedsiębiorstw będzie opierać swoje modele biznesowe na rozwiązaniach technologicznych, a do 2019 roku liczba ta wzrośnie do 83%” - Gartner.