Skontaktuj się z nami

WsparcieSwoim klientom oferujemy wsparcie techniczne i serwisowe w oparciu o stałe, oszacowane na podstawie złożoności obsługiwanego rozwiązania, godziny serwisowe w ramach których przeprowadzamy wymagane aktualizacje oraz monitorujemy niezbędne usługi. Ponadto, na bieżąco przyjmujemy zgłoszenia dotyczące funkcjonowania systemów w Chmurze i niezwłocznie przystępujemy do analizy tak, aby jak najszybciej poinformować klienta o ewentualnym czasie usunięcia awarii i przyczynie jej powstania. Wszystkie prace wykonuje zespół specjalistów dysponujący niezbędnym doświadczeniem i wieloletnim stażem, dzięki czemu klient dostaje gwarancję szybkiej i sprawnej reakcji w każdej sytuacji.

Dlaczego to jest ważne?

Infrastruktura sieciowo-serwerowa w Chmurze pozwala nam korzystać z wielu udogodnień jakie niosą ze sobą nowoczesne rozwiązania. Niezbędne jest jednak monitorowanie zmian u obecnego dostawcy jak również śledzenie całego rynku, po to aby korzystać z najlepszej oferty przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. To powoduje, że stałe wsparcie w tym obszarze może okazać się kluczowe.