Skontaktuj się z nami

Co to jest Cloud?Cloud computing (chmura obliczeniowa) jest jednym z najważniejszych trendów we współczesnym IT. Według danych firmy RightScale już 95 proc. wszystkich przedsiębiorstw na świecie sięgnęło po tę technologię.

Ze względu na rozmaite formy, jakie może przybrać chmura obliczeniowa (prywatna, publiczna, hybrydowa) oraz zasoby, jakie są w niej udostępniane (oprogramowanie, platforma albo infrastruktura jako usługa) każdy może dopasować tę technologię do własnych potrzeb.

Czym jest chmura obliczeniowa

Cloud computing najkrócej można opisać poniższym stwierdzeniem:

„Chmura jest to serwerownia, której nie możesz „dotknąć”, a usługami zarządzasz i masz do nich dostęp jedynie za pośrednictwem sieci”

Użytkownik nie wie dokładnie, gdzie są serwery, nie może ich zobaczyć i nie ponosi kosztów ich utrzymania. Przedsiębiorstwa udostępniające chmurę obliczeniową posiadają wiele centrów danych zlokalizowanych na całym świecie, przez co nie da się (i zazwyczaj nie ma potrzeby) wskazać, która konkretnie maszyna dostarcza mocy obliczeniowej i pamięci dla świadczonych usług.

Nowa twarz znanego zjawiska

Tak naprawdę długo przed pojawieniem się terminu „chmura obliczeniowa”, większość z nas już miała z nią kontakt w postaci publicznie dostępnych skrzynek mailowych. Nie jesteśmy w stanie wskazać fizycznej maszyny, która przechowuje nasze wiadomości. Większości użytkowników i tak to nie interesuje – oczekują, że otrzymają konkretną, sprawnie działającą usługę, bez konieczności zagłębiania się w techniczne szczegóły.

Cechą charakterystyczną chmury jest udostępnianie wszystkich zasobów za pośrednictwem sieci. Klient ponosi jedynie koszty aktualnego zużycia (lub miesięcznego abonamentu) nie mając wpływu na dobór sprzętu, zarządzanie nim czy konserwację i utrzymanie.

Jednocześnie ze względu na skalę działania dostawców rozwiązań cloud computingowych, skoki zapotrzebowania na moc obliczeniową czy pamięć u jednego usługobiorcy nie mają znaczenia dla działania całej infrastruktury. Dlatego w razie potrzeby, firmy mogą jednorazowo dokupić potrzebną moc i zrezygnować z niej, gdy już nie będzie potrzebna.

Chmura w trzech modelach

W chmurze obliczeniowej dostępna jest większość stosowanych obecnie usług online, między innymi wirtualne dyski (Dropbox), narzędzia do wspólnej pracy (Google Docs) czy komunikacji (Slack, Asana itp.). Każda z tych usług jest dostępna dla dowolnego urządzenia (smartfon, desktop, tablet) i na każdym z nich użytkownik będzie miał dostęp do tych samych zasobów. Udostępnianie oprogramowania jako usługi określane jest jako Software as a Service (SaaS).

W chmurze obliczeniowej, oprócz usług, udostępniać można także platformę informatyczną (Platform as a Service, PaaS) lub infrastrukturę do wykorzystania na potrzeby klienta (Infrastructure as a Service, IaaS). Dzięki temu firma może przerzucić koszt zakupu i utrzymywania zasobów informatycznych (serwerów, pamięci, routerów itp.) na dostawców usług chmury i jednocześnie dostosować ją do swoich aktualnych potrzeb.

Chmura publiczna, prywatna i hybrydowa.

Obecnie mamy do wyboru chmury publiczne, prywatne i hybrydowe.

Chmura publiczna udostępniana jest przez zewnętrznego dostawcę i wszystkie aspekty związane z zarządzaniem i utrzymaniem pozostają po jego stronie. Z kolei klient otrzymuje zamawianą usługę, na przykład dostęp do poczty elektronicznej lub dysku wirtualnego.

Chmura prywatna polega na odwzorowaniu w skali jednej firmy mechanizmów, którymi charakteryzuje się chmura publiczna. Usługodawcą nie jest inne przedsiębiorstwo tylko lokalny dział IT, a klientami są pracownicy firmy. Zamawianie usług, obsługa przez sieć, czy rozliczanie kosztów przebiega podobnie jak w przypadku chmury publicznej.

Chmury hybrydowe to połączenie chmury publicznej (dostarczanej z zewnątrz) z siecią i zasobami znajdującymi się wewnątrz przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach, trudno zdecydować się na przeniesienie do chmury całej infrastruktury (lub danych). W takiej sytuacji połączenie chmury publicznej z prywatną jest najlepszym rozwiązaniem.

Pierwszy krok w chmurę

Dane RightScale wskazują, że prywatna chmura obliczeniowa wykorzystywana jest w 77 proc. spółek na świecie, a z chmury hybrydowej korzysta 77 proc. przedsiębiorstw. Z kolei chmura publiczna wykorzystywana jest przez 89 proc. firm na świecie.

Wiele przedsiębiorstw prawdopodobnie już wykonało swój pierwszy krok w chmurę obliczeniową nawet o tym nie wiedząc – wystarczy, że w swojej codziennej pracy korzystają z usług wspierających współpracę (na przykład Google Docs albo Microsoft Office 360), dokumenty trzymają na współdzielonym dysku Dropbox a służbową pocztę obsługują poprzez pakiet Google for Work. Dobrym przykładem na rozsądne rozpoczęcie z korzystania usług które oferuje chmura może być stworzenie wyizolowanego środowiska dla konkretnych projektów. Tego typu rozwiązanie może być hybrydowe zarówno z punktu widzenia usługodawców chmury jak i połączenia z zasobami wewnętrznymi firmy. Innymi słowy serwer backendowy może zostać uruchomiony w chmurze A, strona WWW w chmurze B a część danych może być pobierana z sieci lokalnej firmy.

Kupowanie zewnętrznego hostingu jedynie dla stron internetowych jest również korzystaniem z infrastruktury w chmurze obliczeniowej. Firma, która zdecydowała się sięgnąć po cloud computing, korzysta przeciętnie z technologii 6 różnych dostawców, z czego 3 jest prywatnych a 3 publicznych[2].

Przedsiębiorstwa, które docenią oszczędności oraz korzyści płynące z sięgnięcia po chmurę publiczną, najprawdopodobniej sięgną po chmurę hybrydową. Rosnące skomplikowanie rozwiązań chmurowych wiąże się z faktem, że w jednej organizacji wykorzystywanych jest wiele chmur w różnych modelach – firmowa poczta może być dostępna w modelu chmury publicznej, użytkownicy mogą pracować na wewnętrznych aplikacjach udostępnianych w modelu chmury hybrydowej, podczas gdy baza wiedzy i intranet udostępniane są jako chmura prywatna.

Dalsza rozbudowa powinna być dopasowana do potrzeb biznesowych firmy oraz wspierać jej rozwój. Mnogość dostępnych rozwiązań, dostawców oraz zastosowań może onieśmielać nawet doświadczonych specjalistów IT. Dlatego wiele spółek decyduje się na sięgnięcie po doświadczonych partnerów, którzy pomogą przeanalizować biznes i wskazać, w jaki sposób chmura obliczeniowa może usprawnić działanie przedsiębiorstwa.