Koll på GDPR?

Försäkra dig om att er organisation har koll med vårt kostnadsfria inventeringsverktyg, GDPR-kollen. Det är ett enkelt stöd för att utvärdera er GDPR-efterlevnad och ert fortsatta arbete framåt. Dessutom får du möjlighet att se hur ni ligger till i relation till andra aktörer och vi ger dig handfasta tips om hur ni anpassar verksamheten till GDPR, från idag och hela vägen fram till 25 maj 2018.

Så funkar det

GDPR-kollen är ett kostnadsfritt verktyg för inventering och analys av företags regelefterlevnad. Dessutom ges chansen att bli en del av ett community där företag kan lära sig av varandras GDPR-arbete.

LÄS MER

Ansök till GDPR-kollen

Ansök till GDPR-kollen redan idag för att utvärdera er GDPR-status, hur ni ligger till jämfört med andra i branschen och vad som behövs för att ni ska få full koll på GDPR.

ANSÖK

Så funkar det

GDPR är EU:s nya dataskyddsförordning. Den syftar till att stärka integritetsskyddet vid hantering av EU-invånares personuppgifter och innebär en omställning för organisationer oavsett storlek. Men det är lite av en snårskog att ta sig igenom. Därför har Cybercom utvecklat GDPR-kollen, ett verktyg för att stötta företag i processen att anpassa sig till den nya förordningen och försäkra sig om att det har rätt regelefterlevnad. GDPR-kollen är kostnadsfritt för upp till 25 system/processer per organisation och gäller fram till att dataskyddsförordningen börjar gälla som lag den 25 maj 2018.

1.

En inledande inventering och analys av er GDPR-status och vad ni behöver åtgärda för att få full koll.

2.

Anonymiserad statistik om hur ni ligger till i jämförelse med andra aktörer i er och i andra branscher.

3.

Inbjudningar till forum och seminarier för vägledning och erfarenhetsutbyten med andra aktörer som arbetar med sin regelefterlevnad.

Ansök till GDPR-kollen

Ansökningstiden för GDPR-kollen har tyvärr gått ut. Tack för visat intresse! Har du frågor kring GDPR är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Bengt Berg

Chef för Compliance Management Services

bengt.berg@cybercom.com

Göran Dahlberg

Chef för Cybercom Secure Services

goran.dahlberg@cybercom.com