Tie uuteen huomiseenDigitaalisten palveluiden erikoisasiantuntijoina ohjaamme digitalisaation kehitystä, samalla sitä nopeuttaen. Palvelemme asiakkaitamme seuraamiemme neljän vahvan yhteiskunnallisen trendin perusteella.

Connected Industry


Pitkäkestoisen kilpailukyvyn takaamiseksi teollisuuden on omaksuttava kestävän kehityksen ja digitalisaation periaatteet – nämä ovat keskeisiä tekijöitä, kun yritysten palveluja ja niiden toteuttamista asemoidaan tulevaisuuden digiympäristöihin. Autamme asiakkaitamme vahvistamaan palveluitaan ja hyötymään digitalisoituvan maailman mahdollisuuksista.

Digitalisaatio vaikuttaa olennaisesti teollisuuden tuotteiden ominaisuuksiin sekä liiketoimintamalleihin. Teollisuus onkin suurelta osin palveluliiketoimintaa.

Menestymiseen tarvitaan perustavanlaatuista ajattelutavan muutosta, joka mahdollistaa lisäarvon tuottamisen loppuasiakkaille. Kun tuote on yhdistetty verkkoon, voidaan sen avulla kerätä ja analysoida tietoa ja samalla sen käytön hallintaa voidaan optimoida ja virtaviivaistaa.

Yksittäiset tuotteet yhdistetään optimoiduiksi järjestelmiksi. Keskeisimpiä kehityksen vaikutuksia ovat turvallisuuden lisääntyminen sekä energiankulutuksen vähentyminen.

Connected Consumer


Digitalisaatio muuttaa yritysten ja kuluttajien välistä suhdetta. Yritykset eivät enää myy pelkkiä tuotteita vaan ratkaisua asiakkaan ongelmaan. Lisäpalveluista saattaa tulla tuottavampia kuin itse tuotteesta.

Liiketoimintamallit muuttuvat, ja yritysten on hyödynnyttävä sosiaalista mediaa ja verkkokauppoja. Myös uudet trendit, esimerksiksi älykodit, kehittyvät nopeasti. Onkin todennäköistä, että eri ekosysteemeissä omistajat ja kuluttajat tulevat yhdistymään keskenään.

Esimerkiksi koteihin asennettavista turvallisuusratkaisuista voi muodostua ekosysteemejä, joihin voidaan kytkeä muiden palveluntarjoajien palveluja. Vaikkapa terveydentilan seurantapalveluita. Ikea, Apple ja Google ovat vahvoja toimijoita, jotka pystyvät hallitsemaan älykotien ekosysteemejä.

Cybercom pystyy toimittamaan teknisiä ratkaisuja tulevaisuuden ekosysteemejä varten ja hallitsemaan niitä joustavissa pilvipalveluissa.

Connected City


Autamme yrityksiä rakentamaan tulevaisuuden yhteiskuntaa tukevan älykkään ja kestävän strategian.

Sata vuotta sitten maailmassa oli vain kaksitoista yli miljoonan asukkaan kaupunkia. Nyt niitä on yli 500, ja määrä kasvaa yhä. ­Tästä aiheutuu suuria ylikuormitusongelmia esimerkiksi energian tuotannossa, infrastruktuurissa ja jätehuollossa.

Digitalisaatio on välttämätöntä, jotta pystymme hyödyntämään luonnonvaroja tehokkaasti, älykkäästi, kestävästi ja eettisesti urbaanin elämän tarpeisiin. Älykodit edustavat lähiperspektiiviä, ja monta älykotia yhdessä muodostaa korttelin älykaupungissa, jossa on vielä tehokkaampia toimintoja. Kaupungista tulee ”kone”, joka pystyy tehokkaasti ohjaamaan energiankulutustaan, välttämään liikenneruuhkia ja hallitsemaan ilman kuljettajaa kulkevia sähköautoja, jotka viestivät keskenään ja ympäristönsä kanssa.

Kaikki tämä vaikuttaa myös yritysten liiketoimintamalleihin ja asiakkaan ja teollisuuden väliseen suhteeseen, jonka osaksi kaupungin on muututtava. ­Meillä on tämän toteutumisessa tärkeä rooli, ja avainasemassa ovat digitalisoituvan maailman ymmärryksemme ja tekninen erikoisosaamisemme.

Connected Citizen


Autamme asiakkaitamme rakentamaan turvallisia ja tehokkaita vuorovaikutuskeinoja kansalaisten ja yritysten välille sekä turvaamaan kasvavan, monimuotoisen ja ikääntyvän väestön etuja.

Yhteiskunnalla on edessään valtava haaste vastata kansalaisten odotuksiin koskien digitalisaatiota, mobiilisovelluksia, monikanavaista viestintää, sähköistä asiointia ja vaivatonta yhteisövuorovaikutusta.

Tämä asettaa viranomaisille aivan uusia vaatimuksia uuden ajattelutavan ja järjestelmien kehittämisen osalta. Järjestelmien on pystyttävä tunnistamaan käyttäjänsä, ja niiden on oltava sekä helppokäyttöisiä että turvallisia ja kestävän kehityksen periaatteiden sekä säännösten ja vaatimusten mukaisia. Kaikkia näitä osa-alueita on hallittava kokonaan uudesta näkökulmasta.

Eräs tärkeä trendi on väestön ikääntyminen ja heikkenevä huoltosuhde. Pitäisikö meidän käyttää apunamme digitalisoituja ratkaisuja, kuten terveydentilan seurantaa ja automaatiota? Tämä on monitieteinen haaste, jossa etualalla ovat eettiset, teknologiset, poliittiset, taloudelliset ja liiketoiminnan näkökulmat, ja digitalisaation asiantuntijoina meidän on pystyttävä käsittelemään kaikki eri näkökohdat.