Vaatimustenmukaisuuden hallintaAutamme sinua tunnistamaan liiketoimintaanne kohdistuvat vaatimukset ja hallinnoimaan niitä.

Organisaatioihin kohdistuu usein vaatimuksia, joista kaikkia ei välttämättä ole edes tunnistettu. Vaatimukset voivat olla lakisääteisiä, kuten esimerkiksi korttimaksamiseen tai henkilötietoihin kohdistuvat vaatimukset, mutta ne voivat perustua myös sopimuksiin tai vapaaehtoisiin sitoumuksiin.

Onnistunut vaatimustenmukaisuuden hallinta edellyttää kattavia menetelmiä ja prosesseja, jotka tuovat liiketoiminnalle suojaa, mutta samalla myös lisäarvoa. Autamme sinua tunnistamaan liiketoimintaanne kohdistuvat vaatimukset ja hallinnoimaan niitä.

Compliance Portal

Cybercomin Compliance Portal -tuotteen avulla voit seurata ajantasaisesti vaatimustenhallinnan tilaa sekä kartoittaa kehitystoimenpiteitä vaatimuksiin liittyen. Portaali on joustava alusta vaatimustenhallintaan, sillä voi muokata, lisätä tai poistaa vaatimuksia tilanteen mukaan. Erillisiä moduuleja tai lisämaksuja uusien vaatimusten lisäämisestä ei tarvita, joten palvelun kustannukset ovat helposti ennakoitavissa. Kehitämme palvelua jatkuvasti asiakkaiden toiveiden perusteella.

Compliance Portalin avulla voit helposti

  • lisätä ja poistaa liiketoimintaan kohdistuvia vaatimuksia, esim. ISO 27001, PCI DSS tms.
  • laatia raportin vaatimusten täyttymisen statuksesta
  • raportoida havaittuja riskejä ja riskien vähentämiseksi tehtyjä toimenpiteitä
  • tehdä riskianalyysejä

Lue lisää: Compliance Portal -esite

Ota yhteyttä

Jussi Laakso

Sales Executive

Näytä puhelinnumero
Näytä sähköpostiosoite