Hallinnolliset tietoturvapalvelutTietoturvan johtamisella varaudutaan liiketoiminnan tietoturvariskeihin ja varmistetaan, että yritys noudattaa lakisääteisiä ja muita turvallisuusvaatimuksia.

Hallinnollisilla tietoturvapalveluilla varmistetaan, että tietoturvaan liittyvät johtamisprosessit ja toimintatavat ovat vaatimuksiin nähden oikealla tasolla. Tietoturvan johtaminen ja mittaaminen on syytä sisällyttää päivittäisiin toimintoihin, jotta voidaan varmistua turvallisista toimintatavoista jatkuvasti ilman ylimääräistä vaivaa.

Rakennamme kanssasi liiketoimintavaatimusten ja riskianalyysien pohjalta tietoturvan hallintamallin, tietoturvapolitiikan, tietoturvaohjeet sekä suunnitelman yhdessä sovittujen turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Tietoturvan hallintamallin voimme toteuttaa esim. ISO 27001 -standardin pohjalta.

Koulutamme henkilöstönne ja yhteistyökumppaninne tarpeen mukaan ottaen huomioon työtehtävien erilaisuuden, jotta saatte hankittua jokapäiväisessä työssä tarvittavan tietoturvaosaamisen nopeasti ja tehokkaasti. Arvioimme myös tarvittaessa yhteistyökumppanienne tietoturvatasoa ja ehdotamme kehittämistoimenpiteitä.

Security as a Service - tietoturvan palvelumalli apunasi

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta palkata tietoturvajohtamisen kannalta tarvittavia osaajia, tarjoamme käyttöösi kokeneet hallinnollisen tietoturvan asiantuntijamme, jotka voivat hallinnoida yrityksesi tietoturvakäytäntöjä kanssasi. Tietoturvan palvelumallissa, Security as a Service, pystyt käyttämään aikasi parhaiten liiketoimintastrategian toteuttamiseen ja jättämään tietoturvan hallintavastuun meille. Pidämme sinut jatkuvasti ajan tasalla yrityksesi tietoturvatasosta ja sovimme toimenpiteistä aina yhdessä kanssasi.

Liiketoiminnan jatkuvuus

Kattavasta varautumisesta huolimatta jotkut tietoturva- tai muut riskit saattavat toteutua. On erityisen tärkeää, että ongelmatilanteisiin on varauduttu etukäteen, sillä toimintatapojen ja varajärjestelyjen suunnittelu kriisitilanteessa on hyvin vaikeaa, usein jopa mahdotonta. Etukäteisvarautuminen myös säästää kustannuksia ja auttaa hahmottamaan liiketoiminnan nykytilaa ja siihen liittyviä riskejä.

Kehitämme yhteistyössä kanssasi jatkuvuus- ja palautumisjärjestelyjä operatiivisten riskien toteutumisen varalta. Ymmärrämme, että kaikkiin tilanteisiin on mahdotonta varautua, joten pyrimme ensisijaisesti tunnistamaan olennaisimmat riskit, joiden välttämiseen kannattaa erityisesti keskittyä. Tavoitteena on, että liiketoimintaa pystytään jatkamaan, vaikka jotain odottamatonta sattuisi.

 

Ota yhteyttä

Juha Markkanen

Business Unit Director

Näytä puhelinnumero
Näytä sähköpostiosoite