Saavutettavuusopas


Kokosimme Sinulle tämän oppaan, jonka avulla pääset organisaatiossasi ottamaan ensimmäiset askeleet kohti saavutettavia palveluita.

Lataa opas sivun alaosasta.

Saavutettavuudessa on kyse ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Suunnittelemalla ja toteuttamalla palvelut käyttäjäystävällisiksi ja saavutettaviksi tuodaan asiakkaille lisäarvoa, hankitaan uusia käyttäjiä ja vähennetään asiakaspoistumaa.

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, kuinka hyvin erilaiset käyttäjät voivat käyttää verkkopalvelua. Saavutettavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon erilaiset käyttötilanteet ja erityisryhmät, sekä ihmisten erilaiset tarpeet. Saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 22.12.2016 ja sen tarkoituksena on varmistaa, että julkisen sektorin verkkopalvelut ovat kaikkien kansalaisten käytettävissä.

Direktiivi koskee julkista hallintoa sekä yksityisiä yleishyödyllisiä palveluita

Direktiivi ei koske ainoastaan julkisen hallinnon verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia, vaan EU komissio kannustaa jäsenvaltioitaan ulottamaan direktiivin koskemaan myös yksityisiä yleishyödyllisiä palveluita. Näitä ovat mm. palvelut jotka liittyvät terveydenhuoltoon, lastenhoitoon, sosiaaliturvaan, liikenteeseen, sähköön, kaasuun, lämmitykseen, veteen, sähköiseen viestintään ja postipalveluihin.

Tärkeitä päivämääriä saavutettavuusdirektiiviin liittyen

EU:n jäsenmaiden on vietävä saavutettavuusdirektiivin vaatimukset kansalliseen lainsäädäntöön 23.9.2018 mennessä. Direktiivin vaatimuksia sovelletaan:

  • 23.9.2018 jälkeen julkaistuihin verkkosivustoihin 23.9.2019 alkaen
  • Ennen 23.9.2018 julkaistuihin verkkosivustoihin 23.9.2020 alkaen
  • Mobiilisovelluksiin 23.6.2021 alkaen
  • Ekstranetin ja intranetin sisältöön, jotka on julkaistu ennen 23.9.2019, vasta kun nämä sivustot uudistetaan perinpohjaisesti.

Saavutettavuus tukee kestävän kehityksen tavoitteita

Kun yritys tuntee kestävän kehityksen ja saavutettavuuden periaatteet, se voi vasta siihen haasteeseen, mitä nykypäivän käyttäjät asettavat palveluille ja yrityksille. Positiivinen mielikuva yrityksistä luo parempaa asiakaskokemusta.

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITE 10:

Sen tavoitteena on edistää kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallisuutta iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta.

Lataa saavutettavuusoppaamme 2020

Lataamalla oppaan, hyväksyt, että tietosi tallennetaan sähköpostin lähettämistä varten

Ota yhteyttä

Mika Kuusisto

Sales Executive

Näytä puhelinnumero
Näytä sähköpostiosoite