Yritysvastuu


Cybercom toimii vastuullisesti kaikissa maissa ja kaikissa yhteyksissä, joissa konsernillamme on toimintaa. Meille on tärkeää, että otamme vastuun siitä kuinka yhtiön toiminta vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön. Toimintamme perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin. Olemme asettaneet tavoitteita esimerkiksi matkapäästöjen vähentämiseksi sekä henkilöstön tyytyväisyyden parantamiseksi. Näitä tavoitteita tarkistetaan, seurataan ja raportoidaan vuosikertomuksen yhteydessä (Annual Report).

Ympäristöohjelma

Cybercom pyrkii minimoimaan aiheuttamansa ympäristövaikutukset. Merkittävin yksittäinen ympäristökysymys on henkilökohtaisesta matkustamisesta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Cybercom tukee SOS-lapsikyliä

SOS-lapsikylät ovat Cybercomin päähyväntekeväisyyskohde. Joka vuosi tuemme noin 400 koululaisen opiskelua Gikongorossa Ruandassa. Lisäksi Cybercom Finland tukee  suomalaisia SOS-lapsikyliä.

Lue lisää sosiaalisesta vastuusta konsernin sivuilta.