KaPA-laki on digitaalisen Suomen selkäranka


2016-10-11, 10:44 Kirjoittanut Timo Laaksonen

Moni suomalainen ei vielä ole kiinnittänyt suuremmin huomioita kansalliseen palveluarkkitehtuurilakiin (KaPA-laki), joka astui voimaan tämän vuoden heinäkuussa. Virallinen nimi ”Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista” lienee vähintäänkin yhtä tuntematon. Vanhaa sanontaa mukaillen, ei nimi kuitenkaan lakia pahenna, sillä kyseessä on Suomen valtion suurin, ja jo nyt erittäin onnistuneesti eteenpäin viety hanke kansalaisten asioinnin digitalisoimisesta. Palveluarkkitehtuurin tavoitteena on parantaa julkisten palvelujen laatua sekä mahdollistaa niiden tuottaminen kustannustehokkaammin. Valtiovarainministeriön ohjauksessa olevan hankkeen pääpaino ei ole byrokratiassa eikä hallinnossa vaan sen käyttäjissä, tavallisissa suomalaisissa ihmisissä sekä kunnissa, jotka tuottavat palveluja asiakkailleen.

Mitä kansalaisten digitaalinen asiointi tarkoittaa käytännössä? Se on kaikkea sitä, miten hoidamme eri elämänvaiheisiimme liittyviä käytännön asioita. Odottavan äidin ensimmäisen äitiysneuvolakäynnin ja vaikKaPA senioriasuntoon tilattavien palvelujen väliin mahtuu koko elämän kirjo koulunkäynnistä passin tilaamiseen ja verojen maksamisesta oman yrityksen perustamiseen. Huomionarvoista on se, että KaPA-laki velvoittaa myös kuntia olemaan läsnä digitaalisesti. Lain avulla mahdollisestaan kattavien julkisten ja yksityisten palvelujen saatavuus yhteisen (digitaalisen) katon alta.

Jo tällä hetkellä jokainen suomalainen voi rekisteröityä palvelun ensimmäiseen versioon https://beta.suomi.fi/kansalaiselle joko varmennekortilla, mobiilivarmenteella tai henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Tulevaisuudessa www.suomi.fi -sivustolla tulevat olemaan esim. KELAan, verohallintoon, Trafiin, ELY-keskukseen, koulutusalaan sekä terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvät tiedot.  Periaatteena tulee olemaan yhden pysähdyksen taktiikka eli kaikki palvelut löytyvät samalta sivustolta.

KaPA-laki määrittää Suomen digitaalisen tulevaisuuden

Digitaalisen Suomen uudet palvelut mahdollistavat sujuvan asioinnin, sillä tiedot tulevat olemaan jaettavissa eri organisaatioiden välillä. KaPA-lain mukaisen kehitystyön tavoitteena onkin mahdollistaa eri organisaatioiden tietojärjestelmien keskusteluyhteys ja tiedonsiirto sen sijaan, että jokaisella toimijalla on oma hieno järjestelmänsä omassa norsunluutornissaan.

Suomi siirtyy esimerkiksi reaaliaikaiseen verotukseen heti 2020-luvun alussa. Silloin verotiedot kuten palkka-, eläke- ja osinkotiedot ovat online jatkuvasti ja välittömästi. Jokainen kansalainen pystyy tarkastamaan omat ajankohtaiset palkka- ja verotietonsa koska tahansa. Tulevaisuudessa emme siis tarkasta perinteisiä veroilmoituksia kerran vuodessa emmekä huolehdi vuosittaisista veronpalautuksista tai mätkyistä. Toinen esimerkki on KELA, jonka arvion mukaan tukien myöntäminen helpottuu ja nopeutuu sekä väärinkäytösten mahdollisuudet vähenevät huomattavasti. Tällä saadaan jo vuosittain kymmenien miljoonien säästöt.

Palvelujen lisäksi erilaiset tiedotteet ja muistutukset ovat luettavissa tulevassa www.suomi.fi -portaalissa.  Näin ollen esim. lasten koulunaloitukseen liittyvä tieto, hammaslääkärimuistutukset, kirjastolainojen palautuspäivämäärät, vesimittarin lukutiedot ja vaikKaPA passin vanhenemisen lähestyminen ovat yhdellä sivustolla sen sijaan, että tieto on hajautunut eteisen pöydän postipinoon, äidin puhelimassa oleviin tekstiviesteihin ja isän sähköpostiin. Kansalaisten elämää helpottava seikka on myös valtuutuspalvelun mahdollisuus; vanhemmat voivat hoitaa lastensa asioita heidän omilla tunnuksillaan eikä väärinkäyttää lastensa tunnuksia. Lisäksi aikuiset lapset voivat hoitaa esimerkiksi ikääntyneiden vanhempiensa asioita mikäli he eivät siihen itse kykene.

Yritykset ovat digimuutoksessa mukana. Nykyisen yrityssuomi.fi -sivuston tiedot tulevat sisältymään uuteen portaaliin. Jatkossa yrityksen perustaminen on helpompaa ja onnistuu kotisohvalta, mutta myös esim. eri tilaisuuksiin tarvittavien lupien saaminen niin kaupungilta, palokunnalta ja poliisilta tulee olemaan sujuvampaa. Palveluun voi jo liittyä osoitteessa https://beta.suomi.fi. Luultavimmin terveys- ja sotepalvelut sekä vakuutuspuoli tulevat olemaan ensimmäisten liittyjien joukossa.

Toivotamme kaikki suomalaiset, yritykset ja viranomaiset tutustumaan palveluun osoitteissa https://beta.suomi.fi/kansalaiselle, https://beta.suomi.fi/yritykselle  ja https://beta.suomi.fi/viranomaiselle.

KaPA-lain mukaista digitaalista Suomea rakennetaan hyvällä sykkeellä juuri nyt!

 


comments powered by Disqus