Syvään päähän!


2017-05-24, 13:06 Kirjoittanut Lauri Siljander

"Syvässä päässä oppii uimaan nopeammin."

Monipuolisen osaamisen kontekstissa altaan syvä pää on myös hyvä motivaattori jyrkän oppimiskynnyksen alkupäässä. 24/7 Service Desk-päivystyksemme toimii lähes täysin opiskelijavoimin. Yhdistävänä tekijänä kaikilla päivystävillä henkilöillämme on intohimoinen harrastuneisuus ATK-asioihin: koodaamiseen, tietoliikenteeseen, tietoturvaan, pelaamiseen ja kaikkeen kuviteltavissa olevaan bittimuotoiseen aktiviteettiin, kuten nykyaikaisen kuunneltavan radion tekniseen toteuttamiseen. Harrastuneisuus on monissa tapauksissa myös rekrytointiin johtava tekijä, ja lähes kaikki päivystäjämme löytyvät nykyisten työntekijöidemme harrasteverkostoista. Meillä on mahdollisuus löytää tehtävään ihmisiä, jotka siis ovat aidosti innostuneita asiasta. Ja kun kyseessä on suurelta osin Linux-ympäristöjen ylläpito, niin tätä ei edes missään koulussa opeteta.

Meillä on siis hieno tilaisuus tarjota nuorille osaajille Service Deskissämme työpaikka, joka on monilla ensimmäinen työpaikka, johon he sitoutuvat toistaiseksi. Opiskelussa he suuntautuvat kursseille, jotka tukevat heidän teknistä tai toiminnallista kiinnostustaan ja toisaalta kursseilla käyvistä opiskelijoista Cybercom saa paljon uusia näkökulmia ja osaamista. Uskallan väittää, että mikään ei motivoi oppimaan korkeakoulu-tason asioita niin hyvin kuin opittavan asian konkreettinen käsittäminen työelämässä. Service Desk-työ on näköalapaikka, josta näkee leveällä skaalalla erilaisia tekniikoita ja palveluita, ja oppiminen tapahtuu kokonaisuus edellä. Service Desk-työssä päivystäjät saavuttavat melko pian tilan, jossa perushomma hoituu ja he ovat pääosin mukavuusalueellaan. Työ on kuitenkin erittäin monipuolista ja täysin samanlaisia työvuoroja ei ole työaikaa ja rutiineja lukuunottamatta. Työ on järjestetty niin, että on yksilöstä itsestään kiinni, kuinka paljon mukavuusalueen ulkopuolella pääsee käymään ja haluaa käydä.

Suomalainen yliopisto-tason koulutus ja erilaisten kerhojen oheistoiminnot ohjaavat opiskelijoitaan erittäin hyviksi itsejohtajiksi. Useimmat ymmärtävät jo akateemisen uran alkuaskelilla, että vastuuta on tarjolla ja se pitää kantaa. Cybercom Service Deskissä jokainen päivystäjä ja asiantuntija pääsee myös käyttämään itsejohtamisen taitoja. Heitä pyritään johtamaan kirkastamalla tavoitteet ja odotukset, tuomalla suoritus kaikille näkyviin mittaamalla oleellisia asioita ja antamalla mahdollisuus ylittää odotukset sekä päivystysvuoroissa että vuorojen ulkopuolisella osallistumisella. Urakehitystä tapahtuu, kun oma tehtävä suoritetaan kunnialla ja osaamisen määrä on koko ajan nousujohteinen. Toiminnassa laatua tehdään siten, että asiakkuudet käyttöönotetaan ja dokumentoidaan yhdenmukaisesti, tarvittava tieto on aina saatavilla ja perusprosessit ovat kaikille asiakkaille samat.

Kun opiskelija valmistuu, niin hänen urapolkunsa seuraavat askeleet on jo kirjoitettu. Oikeastaan tämä on huomioitu jo rekrytointivaiheessa; vaikka he tulevat tekemään päivystystyötä Service Deskiin, niin jo haastatteluvaiheessa olemme hahmotelleet yhdessä urapolkua Cybercomilla. Päivystäjämme etenevät urallaan erilaisiin asiantuntijatöihin, konsulteiksi asiakkaidemme palveluita rakentamaan, palvelupäälliköiksi tai kirjoittamaan tätä blogia. Hyvin harva on lopettanut työskentelyään Cybercomilla päivystäjänä.

Palataan vielä hetkeksi blogin alustaneeseen väitteeseen syvästä päästä ja uimaan oppimisesta: organisaatiomme on empiirisesti havainnut, että syvästäkin päästä selviää, kun pohjaosaaminen on hallussa, toiminnan perusasiat hyvin määritelty ja organisaatio auttaa nuorempia jäseniään. Itse näen tässä myös väylän kohti Hyvää ja sopivasti kiireetöntä työpaikkaa.

Kuva: https://negativespace.co/boy-swimming-sea-dusk/


comments powered by Disqus