Saavutettavuusdirektiivi tulee, oletko valmis?


2017-06-09, 09:18 Kirjoittanut Sini Lindroos

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, kuinka hyvin erilaiset käyttäjät voivat käyttää verkkopalvelua. Saavutettavuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon erilaiset käyttötilanteet ja erityisryhmät, sekä ihmisten erilaiset tarpeet.

Sivustoa voi käyttää näkö-, kuulo-, tai liikuntavammainen henkilö, tai kognitiivisista ongelmista kärsivä henkilö. Ihmiset voivat myös käyttää erilaisia laitteita. Sivuston tulisi olla saavutettava näillä kaikilla käyttötilanteiden ja laitteiden yhdistelmillä.

Käytännössä saavutettavuusdirektiivi vaatii, että verkkopalveluiden tuottamisessa otetaan huomioon neljä periaatetta: havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimintavarmuus. Havaittavuus tarkoittaa, että tiedot ja käyttöliittymän osat on esitettävä käyttäjille tavoilla, jotka he voivat havaita. Hallittavuus tarkoittaa, että käyttöliittymän osien ja navigoinnin on oltava hallittavia. Ymmärrettävyys tarkoittaa, että tietojen ja käyttöliittymän toiminnan on oltava käsitettäviä. Toimintavarmuus tarkoittaa, että sisällön on oltava riittävän toimintavarma, jotta hyvin erilaiset asiakassovellukset, mukaan lukien avustavat teknologiat, voivat tulkita sitä luotettavasti.

Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa. 

Saavutettavuusdirektiivin tavoitteet
Kuva: Saavutettavuusdirektiivin tavoitteet


Kuka tarvitsee saavutettavia verkkopalveluita?

Saavutettavuuden ajatellaan usein herkästi koskevan vain pientä osaa käyttäjistä, kuitenkin saavutettavuus koskee konkreettisesti melko suurta joukkoa suomalaisista. Hannu Virtasen (Selkokielen käsikirja) mukaan noin 617 500 henkilöä. Heistä esimerkiksi henkilöitä, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia 150 000–250 000 henkilöä, sokeita ja muita näkövammaisia noin 80 000 ja aivoverenkierronhäiriöisiä noin 50 000 henkilöä.

 

Direktiivin sisältö

Saavutettavuusdirektiivi eli Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi (EU) 2016/2102, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettiin 26. päivänä lokakuuta 2016. Sen tarkoituksena on varmistaa, että julkisen sektorin verkkopalvelut ovat kaikkien kansalaisten käytettävissä.

Saavutettavuusdirektiivi määrittää vähimmäisvaatimukset julkisen hallinnon verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle.

Direktiivi ei koske ainoastaan julkisen hallinnon verkkopalveluita ja mobiilisovelluksia, vaan EU komissio kannustaa jäsenvaltioitaan ulottamaan direktiivin koskemaan myös yksityisiä yleishyödyllisiä palveluita. Joita ovat mm palvelut jotka liittyvät terveydenhuoltoon, lastenhoitoon, sosiaaliturvaan, liikenteeseen, sähköön, kaasuun, lämmitykseen, veteen, sähköiseen viestintään ja postipalveluihin.

Saavutettavuuden huomioiminen vaatii taustatietoa, mutta ei tekniseltä kannalta erityisosaamista. Pelkällä web-tekniikoiden standardien noudattamisella ollaan jo pitkällä. Saavutettavuusdirektiivi kannustaa kaikkia IT alan toimijoita tuottamaan verkkopalvelunsa kansainvälisten saavutettavuutta koskevien standardien mukaan. Nämä standardit noudattavat pitkälti WCAG 2.0 – kriteeristöä.

 

Milloin pitäisi olla valmis saavutettavuusdirektiivin tulemiseen?

Saavutettavuusdirektiivi tuli voimaan 22.12.2016. EU:n jäsenmaiden on vietävä saavutettavuusdirektiivin vaatimukset kansalliseen lainsäädäntöön 23.9.2018 mennessä. 

Direktiivin vaatimuksia sovelletaan:

  • 23.9.2018 jälkeen julkaistuihin verkkosivustoihin 23.9.2019 alkaen
  • Ennen 23.9.2018 julkaistuihin verkkosivustoihin 23.9.2020 alkaen
  • Mobiilisovelluksiin 23.6.2021 alkaen
  • Ekstranetin ja intranetin sisältöön, jotka on julkaistu ennen 23.9.2019, vasta kun nämä sivustot uudistetaan perinpohjaisesti.

Löydät saavutettavuusdirektiivin kokonaisuudessaan EUR-Lex-tietokannasta


comments powered by Disqus

Kirjoittajasta

Kirjoittaja Sini Lindroos työskentelee Cybercomin Desing Studiossa Senior User Experience Designerin tehtävissä.  Sinin mottona on, että tuotteiden ja palveluiden hyvä käytettävyys on osa hyvää elämää.  Cybercomin Design Studio on käytettävyyteen, konseptisuunnitteluun ja visuaaliseen suunnitteluun erikoistunut asiantuntijatiimimme, joka auttaa asiakasta menestyvän palvelun tai tietojärjestelmän suunnittelussa ja kehittämisessä. Tärkeänä lähtökohtana on sekä asiakkaan liiketoiminnan, että käyttäjien todellisten tarpeiden ymmärtäminen

Tarvitsetko apua saavutettavuuden arviointiin? Ota yhteyttä

Jussi Laakso

Sales Executive

Näytä puhelinnumero
Näytä sähköpostiosoite