Mistä on onnistuneet palvelumuotoiluprojektit tehty?


2017-03-03, 14:47 Kirjoittanut Minna Lumiluoto

Palvelumuotoilijana toimiminen on hyvin konkreettisesti jatkuvaa oppimista. Siinä ei ole olemassa oikoteitä täydelliseen onnistumiseen, vain kehittymiseen. Kokosin mielestäni neljä keskeisintä asiaa, jotka mahdollistavat menestyksen palvelumuotoiluprojekteissa.

Oikeasta ajoituksesta

Milloin palvelumuotoilua tarvitaan? Kun palvelukokemus ei vastaa asiakkaan tarpeita tai asiakkaiden tarpeita ei tunneta. Palvelumuotoilun suosio perustuu sen keinoihin luoda loppukäyttäjille mielekkäitä ja mieleenpainuvia elämyksiä pelkän tuotteen sijasta.

Palvelumuotoilussa otetaan kantaa aivan perusteisiin siitä, mitä ollaan tarjoamassa asiakkaalle. Prosessissa katsotaan palvelutarjontaa niin asiakkaan kuin palveluntarjoajan näkökulmasta koko palveluketjussa alusta loppuun.

Ymmärryksestä

Jokaisessa palvelumuotoiluprojektissa kohdataan erilaisia käyttäjäryhmiä ja niiden edustajia, jotka elävät ja käyttävät palvelua alati muuttuvassa maailmassa. Muotoilun onnistumisen edellytyksenä on empaattinen lähestymistapa ja käyttäjien tai asiakkaan kuuntelu. Palvelun omistajan tavoitteet toimivat projektin ohjenuorana ja asettavat myös projektille konkreettiset mitattavat tavoitteet.

Ilman osallistamista ei ole palvelumuotoilua. Osallistamisen avulla jaetaan tietoa tilaajan ja asiakkaiden välillä, voimaannutetaan osallistujia ja yhdessä luodaan innovaatioita. Parhaiden innovaatioiden alkuperä on harvoin yksittäisen ihmisen ajattelussa. Kun ideaa jaetaan ja jalostetaan ryhmässä, syntyy innovaatioiden jalokiviä palveluiden jalostamiseen.

Innostuksesta ja heittäytymisestä

Kohti onnistunutta päämäärää pääsee innostuksen voimalla hyppäämällä keskelle uutta substanssia ja heittäytymällä palvelumuotoiluprojektiin kokonaisvaltaisesti. Sinnikkyyttä tarvitaan myös, sillä projektin alussa valittuja palvelumuotoilun metodeita ja tiedon hankkimisen etenemistapoja tulisi koko ajan kyseenalaistaa ja hioa paremmiksi. Projektin tavoitteet tuskin muuttuvat projektin aikana, mutta ennakkokäsitys asiakkaiden maailman kompleksisuudesta ja heidän sidosryhmiensä määrästä todennäköisesti muuttuu.

Konkretiasta

Onnistunut palvelumuotoiluprojektin lopputulos on ymmärrettävä ja konkreettinen. Projektin aikana monimuotoinen asiakasymmärrys on yhdistetty tilaajan tavoitteisiin. Tästä on syntynyt selkeä kuvaus, joka ottaa kantaa kuinka tulokset jalkautetaan seuraavissa palvelun kehitysvaiheissa, ehkä jo huomisesta alkaen. Lopputuloksen realistisuus ja mitattavuus ovat ne onnistumisen kärki.


comments powered by Disqus