Miksi minun pitäisi olla kiinnostunut julkishallinnon hankkeista?


2016-05-10, 09:00 Kirjoittanut Timo Laaksonen

KaPA, Kansallinen palveluarkkitehtuuri -hanke koskettaa jatkossa meitä jokaista. On ihan sama olemmeko valtion, kunnan tai yksityisen yrityksen palveluksessa. KaPA koskettaa vahvasti jopa yksittäistä kansalaista hänen jokapäiväisessä elämässään.

Palveluiden Internet

KaPA ei ole "taas yksi palvelu", vaan palvelu joka yhdistää niin valtion, kuntien kun yksityistenkin palveluja aivan uudella tavalla. Esineiden Internet on sana jota kovasti viljellään. Sillä ei tarkoiteta sitä, että yksittäiset laitteet kytketään verkkoon. Vaan pikemminkin sitä, että mitä tapahtuu kun laiteet alkavat keskustelemaan keskenään ja tuomaan uusia, aivan ennen näkemättömiä palveluita.

Sama koskee KaPAa. Sitä voitaisiin kutsua (Julkishallinnon) Palveluiden Internetiksi. Julkishallinto on suluissa, koska tähän voi liittyä minkälainen palvelu tahansa, joka noudattaa KAPAn yleisiä toimintaohjeita.

Julkishallinnolla on selkeästi omat tavoitteensa, jotka ovat mm. parempi asiakaskokemus, kokonaisvaltainen asioiden hoitaminen, automaatioasteen lisääminen sekä kustannussäästöt. Yksityisellä puolella syyt ovat yleensä tiedon hakeminen lukemattomista tietovarannoista, kaupallisten palveluiden tekeminen sekä näkyvyyden lisääminen. Lyhyesti: miten luodaan haluttavia palveluita kuluttajille niin, että ne myös täyttävät edellä mainitut kriteerit.

Muna vai kana?

KaPAssa on vielä muna-kana-ongelmia. Käyttäjämäärät ovat alhaiset, koska tarjolla ei ole monia palveluja ja toisin päin. Tämä ongelma tulee ainakin julkishallinnon osalta ratkeamaan lähivuosina, sillä kaikki uudet palvelut tullaan liittämään KaPAan. Ja jotta tämä todella onnistuu, on tehty jopa useita lakimuutoksia, jotka tukevat KaPAn käyttöönottoa.

Kannattaisiko olla ensimmäisten joukossa KaPAssa?

Miksi minulla olisi kiire liittyä KaPAn? Miksen odottaisi ensiksi, että muut tekevät alustavan työn? Tämä lähestymistapa ei välttämättä ole kaikkein järkevin. Ensinnäkin markkinoinnissa ensimmäisillä on aina tietty etulyöntiasema. Seuraajat eivät jää niin hyvin mieleen, paitsi ehkä suurella rahalla tehdyllä markkinoinnilla.

Toinen tärkeä asia on tietää, minkälaisia palveluita kuluttajat haluavat. Sitä on vaikeaa ennustaa kirjoituspöydän takaa, ja sen sijaan siihen tarvitaan kokeilemista ja pilotointia, jotta oikea resepti löytyy. Mitä myöhemmin aloittaa sitä suurempi on riski, että joku toinen tekee saman asian aikaisemmin, ja jopa paremmin, koska heillä on jo kokemuksen tuomaa tietoa.

Cybercom  on pääurakoitsijana mukana kehittämässä palvelua ja myös kantanut kortensa kekoon ja kehittänyt yksinkertaisen jaetun liityntäpalvelun, jolla päästään mukaan KaPA-palveluihin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Liittyminen tapahtuu ensiksi  pilotoimalla ja kokeilemalla, jonka jälkeen liitytään varsinaiseen palveluun.

Tänäänkin on siis hyvä päivä liittyä KaPAan, jos et ole sitä vielä tehnyt.

 


comments powered by Disqus

Timo Laaksonen

Director

Näytä puhelinnumero
Näytä sähköpostiosoite