Lähtötelineissä - suuntana digitaalinen palveluliiketoiminta


2014-11-25, 11:12 Kirjoittanut Hannu Hakala

Valmiina lähtöön - kohti tuntematonta?

Suunnistuksessa lähdetään usein kompassin avulla liikkeelle: mikä on se kompassisuunta jota pitää seurata, jotta pääsen seuraavalle rastille? Matkan varrella suuntaa pitää usein tarkentaa, vaihtaa kulkusuuntaa seuraavaa rastia kohti ja totta kai käyttää karttaa apuna oikean reitin löytämisessä. Oikein tehtyjen suunnantarkistusten jälkeen perillä odottaa palkinto löytyneen rastin muodossa, ja kaikkien rastien löydyttyä saavutetaan koko matkan huipennus, maaliviiva.

Kovaa vauhtia digitalisoituvassa maailmassa yrityksille oikean suunnan löytyminen liiketoiminnassa ei ole näin helppoa, mutta periaatteellinen lähtökohta on sama: analysoi lähtötiedot, valitse suunta, seuraa sitä ja tarkenna matkan varrella. Yritysten liiketoiminta on enenevässä määrin palveluiden tarjoamista ja digitaalisuus mahdollistaa uudenlaiset palvelut. Monelle palveluliiketoimintaa tarjoavalle yritykselle tärkein kysymys tällä hetkellä on - miten päästä digitalisoitumisessa alkuun?

Miksi kannattaa ylipäätään aloittaa?

Teollisuuden palvelut kohdistuvat teollisuuden teknologiaan ja tuotteisiin, ja niiden tarkoituksena on lisätä asiakkaan kokemaa arvoa varmistamalla tuotteen optimaalinen käyttö sen elinkaaren aikana. Esimerkiksi työstökonetta ostava asiakas tarvitsee koneen lisäksi kuljetuksen, asennuksen ja käyttöönoton, käyttäjien koulutuksen, koneen säätämisen ja varmuuden siitä, että huolto, korjaukset ja tarvittavat varaosat saadaan nopeasti. Kun toimittaja ottaa nämä osa-alueet vastuulleen eli tarjoaa palvelua, käytännössä osa asiakkaan riskistä siirtyy tällöin koneen toimittajalle. Asiakkaalle siis annetaan arvolupaus siitä, että homma hoidetaan asiakkaan puolesta ja tällöin asiakas on siitä myös valmis maksamaan. Digitaalisuus tuo arvolupaukseen ihan uudenlaisen nosteen: nyt voidaan tuottaa sellaisia palveluita jotka tuovat asiakkaalle merkittävää lisäarvoa. 

Miksi suunnan löytäminen on tärkeää?

Aloittaminen on se kaikista vaikein asia melkeinpä asiassa kuin asiassa. Ensi metrien aikana on yleensä hirmuinen määrä intoa mutta vastaavasti sitäkin isompi kaaos. Pitäisi tietää miten ja mistä aloittaa, kaikki yksin tekemällä vai kumppanin kanssa, tekniikkaa tarvitaan mutta mistä siihen löytyy osaaminen, kuka tätä hommaa koordinoi ja ohjaa oikeaan suuntaan, miten saadaan ihmiset sitoutumaan asiaan jne. Digitaalinen murros ei tee tähän poikkeusta, se on täällä ja joka puolella, se koskee kaikkia yrityksiä ja vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaan, mutta silti alkuun pääseminen oikeaan suuntaan on iso ponnistus. Lisäksi digitaalisten palvelujen maailma kehittyy nopeaa vauhtia ja muutokset suunnassa pitää myös pystyä toteuttamaan hyvin ketterästi. 

Hieno lähtö oikeaan suuntaan

Viime viikolla potkaistiin käyntiin Helsingissä teollisen internetin foorumi Finnish Industrial Internet Forum (FIIF). Foorumin tavoitteena on synnyttää vuoropuhelua yritysten välille, mahdollistaa uutta yhteistä tekemistä toimialojen ja arvoketjujen yli, etsiä uusia tapoja vastata asiakkaiden tarpeisiin sekä löytää konkreettisia teollisen internetin liiketoimintamalleja ja sovellutuksia. Verkottumalla yritykset saavat merkittävää lisähyötyä ja taustavoimaa omaan tekemiseensä: enää ei tarvitse yksin miettiä ratkaisuja kaikkiin vastaan tuleviin ongelmiin vaan verkottumalla muiden kanssa voidaan hyödynnetään toisten yritysten kokemuksia ja osaamista, ja tuodaan omatkin ideat esille. Tämä foorumi on todella hieno pääavaus suomalaiselle teollisuudelle, toivottavasti sitä pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa tehokkaasti ja sen kautta saadaan jalkautettua ihan konkreettisia hyötyjä suomalaisille yrityksille. Nyt jos koskaan tämän kaltaiselle yhteisölle on tilausta!

Tule kuulemaan lisää webinaariin

Cybercom Finland järjestää webinaareja loppuvuoden 2014 ja vuoden 2015 aikana. Webinaareissa käsitellään aihe-alueita verkottuvan teollisuuden  ja palveluliiketoiminnan näkökulmasta. Ensimmäinen webinaari: 'Kohti digitaalista palveluliiketoimintaa - Mistä aloitan?' pidetään 10.12.2014 klo. 09:30-10:00. 

Rekisteröidy mukaan webinaariin: Webinaari: Kohti digitaalista palveluliiketoimintaa - mistä aloitan?

Webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Seuraa Cybercom Finlandin tiedotusta webinaarien ajankohdista.


comments powered by Disqus