Laadunvarmistuksen panokset kovenevat


2015-01-27, 11:04 Kirjoittanut Kimmo Hakala

Tässä blogikirjoituksessa käyn läpi laadunvarmistuksen trendejä, jotka perustuvat laajaan Capgemini Sogetin tutkimukseen. Tutkimukseen on osallistunut 1543 ICT-ammattilaista 25 viidestä maasta, joten varsin laajasta tutkimuksesta on kyse ja näin ollen tutkimuksen havaintoihin on kenen tahansa ohjelmistoalan ammattilaisen syytä suhtautua vakavasti. Tässä joitakin havaintoja:

Monimutkaistuvat ratkaisut tuovat haastetta laadunvarmistukselle

Mobiilisovellusten ja pilvipalveluiden aikakaudella IT-ratkaisujen laadulla on paljon voimakkaampi ja välittömämpi vaikutus liiketoiminnan tulokseen. Ratkaisut, joissa hyödynnetään pilvipalveluita (Cloud), mobiilitekniikoita ja lukuisia eri laitteita (Internet of Things, IoT), ovat varsin haastava ympäristö myös laadunvarmistukselle. Virhe ohjelmistossa merkitsee käytännössä usein virhettä myös liiketoiminnan prosessiin. Kuluttajien keskuudessa tämän kaltainen virhe mitä todennäköisemmin ei jää huomaamatta ja se voi vaikuttaa myös yrityksen maineeseen. Tutkimuksen perusteella kasvava tietoisuus ohjelmiston laadun merkityksestä näkyy myös projekteissa testauksen budjettien kasvamisena. Laadunvarmistukseen ja testaukseen käytettävä budjetti on noussut vuoden 2012 18% osuudesta 26% vuonna 2014. Sama trendi tulee jatkumaan ja arvioiden mukaan vuonna 2017 osuus tulee olemaan 29%. Lisäksi uudet teknologiat luovat lisää haavoittuvuuksia IT-järjestelmille. Useimmat näistä haavoittuvuuksista (esim. pilvipalvelun saatavuus, verkon suorituskyky) eivät ole aina suoraan yritysten kontrolloitavissa.

Embedded solutions

Kuva: Monimutkaiset ja sulautetut ohjelmistoratkaisut ovat haasteellisia laadunvarmistukselle

Laadunvarmistuksen painopisteenä ei-toiminnalliset vaatimukset

Pilvipalvelut näkyvät ei-toiminnallisen testauksen kasvuna ja tutkimuksen perusteella niissä fokus on erityisesti tietoturvassa (59%) ja suorituskyvyssä (57%). Tietoturva on keskeisessä roolissa (54%) myös mobiilitestauksessa. Tietoturvan ohella mobiilitestauksen keskeisiä alueita ovat myös toiminnallisuus, suorituskyky ja käytön helppous.

Käyttäjäkokemus

Kuva: Käyttäjäkokemus on keskeisessä roolissa nykypäivänä

Pilviperustaisten testausratkaisujen käyttö lisääntyy

Tutkimuksen perusteella 28% vastaajien edustaman yrityksen sovelluksista ylläpidetään pilvessä. He myös odottavat osuuden kasvavan jopa 35% vuoteen 2017 mennessä. Tutkimus myös osoittaa sen, että pilviratkaisuja tullaan hyödyntämään jatkossa myös enemmän testausympäristöinä perinteisten testausympäristöjen sijaan. Pilvessä testaamisen osuus oli vuonna 2013 24% ja vuonna 2014 osuus oli 32%. Vuonna 2017 pilvessä testaamisen osuus tulee olemaan peräti 49% eli lähes puolet testauksesta. Tutkimus vahvistaa sen seikan, että organisaatiot alkavat aktiivisesti ottamaan hyötyjä pilvi-infrastruktuurista ja tutkivat heille parhaiten soveltuvia strategioita ja kehitysvaihtoehtoja.

Laadunvarmistukselta edellytetään ketteryyttä

Tutkimus osoittaa, että ketterien menetelmien osuus ohjelmistokehityksessä on hyvin suuri. Haastatelluista 93% prosenttia käyttää vähintään yhdessä kehitysprojekteistaan ketteriä menetelmiä. Ketteryys on laajentunut DevOps-ympäristöihin, jotka tukevat nopeaa uusien ominaisuuksien ja palveluiden julkaisua. Ketterien menetelmien ja DevOpsin menestyksekäs hyödyntäminen edellyttää myös laadunvarmistukselta ja testaukselta nopeaa reagointia ja proaktiivisuutta. Kun vastaajilta kysyttiin mobiilitestauksen haasteista, niin 40% totesi, että heillä ei ole mobiilisovellusten testaukseen riittävästi aikaa. Siitä huolimatta, että 36% kaikesta testauksesta tapahtuu ketterissä projekteissa, niin yhä koetaan haasteita testauksen sovittamisessa ketterään kehitykseen. Näitä haasteita ovat mm. sopivan ketterän testauksen lähestymistavan puuttuminen, testiautomaation tarkoituksenmukainen soveltaminen, pula testauksen erityisosaajista sekä sopivan testaustyökalun puuttuminen.

Edellä käsitellyt kohdat edustavat vain murto-osaa tutkimuksen havainnoista, joten suosittelen lukemaan koko tutkimuksen kattavamman analyysin saamiseksi.

 

Lähteet: Capgemini & Sogeti, World Quality Report 2014-2015

Saatavissa täältä


comments powered by Disqus