Kun Machinebook kohtasi AWS IoT:n


2016-10-27, 21:42 Kirjoittanut Jani Ojala

Amazonin verkkokauppapaikat ovat meille monille tuttuja. Näin joulua kohti mentäessä ne tuovat globaalin kilpailun hyödyt suoraan kotisohvalle. Amazon tunnetaan nykyään myös pilvipalveluiden ja sitä tukevien ohjelmistoalustojen tarjoajana (Amazon Web Services, eli AWS). Yhtenä pilveen kytkeytyvänä ohjelmistoalustana Amazon tarjoaa laitteiden internetin (IoT) kehittämiseen myös omaa AWS IoT-palvelua.

Mitä AWS IoT-palvelu sisältää?

AWS IoT-palvelu on pelkistetysti ohjelmistoalusta, joka tarjoaa oivalliset välineet laitteiden internetin rakentamiseen, ainakin ohjelmiston osalta. Fysikaalisen maailman tapahtumat muuttuvat usein digitaaliseksi tiedoksi erilaisten laitteiden ja antureiden tuottamana ja AWS IoT-ohjelmistoalusta taas auttaa siirtämään tämän arvokkaan tiedon joko pilveen tai pilvestä laitteelle. AWS IoT-palvelussa laitteiden ja pilven välissä käytetään standardimaisia kommunikointitapoja (MQTT, HTTP REST ja WebSocket). Samalla se myös määrittää mitkä laitteet saavat kommunikoida AWS IoT-palvelun pilven kanssa, eli pilvi kommunikoi vain tuntemiensa ja luottamiensa laitteiden kanssa. Toisaalta taas sen sääntö, käyttäjätunnistus ja valtuutusmääritteet (IOT ja IAM) kuvaavat sen minkälainen laitekommunikaatio on sallittua ja mikä ei. Myös ketkä käyttäjät ja palvelut voivat olla yhteydessä näihin laitteisiin ja  millä tavalla yhteydenpito tapahtuu. Yksi varsin mielenkiintoinen ominaisuus AWS IoT-palvelussa on se, että se tukee myös ns. nukkuvia laitteita, eli laitteita jotka ovat suurimman osan ajastaan offline-tilassa. Tämä laajentaa palvelun soveltamisaluetta kohteisiin, jotka toimivat pelkästään akku- tai patterilatauksella.

Tieto ja sen jatkuva jalostamisen on tulevan digitalisaation kulmakiviä, AWS IoT-palvelussa pilven reunalle tullutta tietoa päästään käsittelemään sen sääntötyökaluilla. Esimerkiksi sovituissa käyttötilanteissa lähetetään määritellyille käyttäjille viestejä tai muokataan tietoa ennen tallennusta tietovarantoon. Tiedon jalostamista voidaan myös jatkaa muilla palveluilla, joko reaaliaikaisena tai kertyvien tietovarantojen tietoja analysoimalla.

AWS IoT-palvelua voidaan laajentaa muilla AWS-palveluilla kuten esimerkiksi NoSQL tyyppisillä tietovarannoilla (Amazon DynamoDB), isojen tietovirtojen käsittelyratkaisuilla (Amazon Kinesis), tapahtumakeskeisillä arkkitehtuuriratkaisuilla (Amazon Lambda), Objektipohjaisilla tietovarannoilla (Amazon S3), viestintää tukevilla ratkaisuilla (Amazon SNS) tai viestijonoratkaisuilla (Amazon SQS).

Ja mikään ei myöskään estä käyttämästä muitakin kuin Amazonin palveluita yhdessä AWS IoT-palvelun kanssa.

 

AWS IoT isommassa kuvassa

 

Miksi AWS IoT-palvelu on niin kiinnostava?

  1. AWS IoT palvelussa maksat vain välitetystä tiedosta. Ei erillisiä aloitus tai lisenssimaksuja. Hinnoittelu on varsin kilpailukykyinen ja tulevien laskujen ennakointiin on monipuoliset työkalut tarjolla. Tämän kaltainen hinnoittelumalli sopii varsin hyvin IoT maailmaan, jossa pilveen kytkettävien laitteiden ja datalähteiden määrä monesti kasvaa ajan mukaan, mutta varsinkin alun pilotoinneissa ei haluta maksaa ylimääräisiä kuluja.
  2. Palvelun ohjelmistoalustassa käytetään koeteltuja ohjelmistokomponentteja ja hyödynnetään standardimaisia kommunikointitapoja.
  3. Se sisältää monitasoinen suojauksen, jota voi terävöittää vielä omillakin ratkaisuilla.
  4. AWS IoT-palvelu on saatavilla monille alueille globaalisti.
  5. Se tarjoaa myös erinomaisen integroitavuuden ja laajennettavuuden muihin palveluihin.

 

AWS IoT-palvelun rakennuspalikat

AWS IoT-palvelun ohjelmistoalustan rakennuspalikat on kuvattu alla olevassa kuvassa.

 

How AWS IoT works

 

 

Case: Machinebook

Case Machinebook

Cybercom kehittää uudenlaista älykästä Machinebook-palvelukonseptia tehostamaan ihmisten, palveluiden ja koneiden yhteistoimintaa. Machinebook-palvelukonseptissa laitteilla on digitaaliset ilmentymänsä (Avatarit) myös pilvessä. Nämä Avatarit seuraavat fysikaalisen puolensa toimintaa ja päättelevät älykkäästi muodostuneesta tiedosta, niille määriteltyjä asioita. Lisäksi kommunikoivat ihmisten kanssa, meille ihmisille luontevalla tavalla. Suunnittelupöydältä käytäntöön siirryttäessä Cybercomilla hyödynnettiin myös AWS:n monipuolisia ratkaisuja ja palveluita, samalla myös AWS IoT-palvelua.

 AWS-palvelukirjastot sisältävät ison joukon valmiita ratkaisuita IoT-palveluiden ohjelmistojen kehittämiseen.

AWS-palvelut IoT kehityksessäAWS nopeutti varsinkin teknistä ratkaisukehitystä, tuoden samalla turvallisuutta parantavia elementtejä suoraan arkkitehtuuriin. Samalla se tarjosi kustannusten hallintaan joustavuutta. Tämän kaltainen malli on omalta osaltaan ketterä ja tehokas lähtökohta innovatiivisten, mutta kaupallisesti vielä kasvua hakevien digipalvelun kehittämiselle.

Machinebookin yhteydessä AWS IoT-palvelu tarjosi valmiit ohjelmistoelementit tiedon turvalliseen keräämiseen ja välittämiseen hallitusti palvelupilveen ja halutuille käyttäjille. AWS IoT:n pilvi taas mahdollisti saadun tiedon ensitarkastelun ja sääntöjen mukaan jatkotoimenpiteiden teon.

Lisätietoja Cybercomin Machinebook palvelukonseptista Machinebook.fi.

 

Tulevia AWS IoT-tapahtumiamme

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää AWS IoT-palvelun mahdollisuuksista, niin ilmoittaudu mukaan aamiaiseminaariimme. AWS IoT Breakfast roadshow 2016


 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

comments powered by Disqus