Piirrä ne kartalle


2016-05-23, 07:24 Kirjoittanut Minna Lumiluoto

Vesien tilasta julkaistu kartta on noussut valtavaan suosioon viime viikkoina. Kimmaltavien vesien äärelle haikailevat voivat tutkia järvien ja jokien tilaa mukavasti kotisohvalta. Suomen ympäristökeskuksen paikkatietokartan julkaisuajankohta osui täydelliseen ajankohtaan kesän kynnykselle.

Kartta on tehokas ilmaisuväline, sillä esitetyllä aineistolla voi ilahduttaa, vakuuttaa tai suostutella lukijaa sanoman vastaanottamiseen. Järvien kuntokartan julkaisussa toteutuivat kaikki tekijät, joita onnistuneeseen kohderyhmän tavoittamiseen tarvitaan. Julkaisulle oli mietitty motiivi, tarkoitus ja päämäärä.

Kartta mukana verkkopalveluissa

Mikä tekee kartoista mielenkiintoisten omasta palvelumuotoilijan näkökulmasta? Kartat ovat ilmaisuvoimaisia ja oikein suunniteltuina ne parantavat digitaalisten palveluiden käyttökokemusta.

Aiemmin uuden tieliittymän luvanhakija työskenteli paperimuodossa eli etsi, skannasi ja jopa piirrätti tarvittavaa kartta-aineistoa postitettavaksi. Luvanhakijan työ helpottuu huomattavasti, kun hän voi merkitä uuden tieliittymän suoraan verkkopalvelun kartalla. Kartta on tehokas tapa visualisoida esitettävä asiaa helposti ymmärrettävä muodossa. Uuden yrityksen perustamista suunnittelevalle voi karttaesitys konkretisoida tietyn alueen toimialan markkinatilannetta ja auttaa suunnittelemaan oikeanlaista liiketoimintaa oikeaan paikkaan. 

Visuaalisuus ja esteettömyys

Kartta on julkaisuna hyvin visuaalisiin aisteihin tukeutuva, joten myös ilmaisun esteettömyyteen tulisi kiinnittää huomiota. Kartan eri elementtien välinen kontrasti auttaa hahmottamista. Lontoon metrokarttakin on yllättävän värikäs tästä näkökulmasta. Kiinnittämällä huomiota kontrasteihin, rasterointeihin ja symbolien esittämiseen saadaan kartasta luettava mahdollisimma laajemmalle joukolle.

Yllä kuvia Lontoon metrokartasta on 232 Studiosin julkaisemasta Android  / iPhone/iPad sovelluksesta, jossa kartta on esitetty kuudella erilaisella mahdollisimman esteettömällä visualisoinnilla.  

Ilmaisuvoimainen kartta

Tehokkaat paikkatietojärjestelmät ja ketterästi käytettävät julkaisualustat ovat lisänneet karttojen suosiota tiedon jakamisen välineenä. Avoimen lähdekoodin Oskari-kehitysalusta on monen kotimaisen julkisen karttapalvelun takana. Helsingin seudun ympäristöpalvelut julkaisi viime vuonna avoimen datan karttapalvelun, jossa voi tarkastella konkreettisia ilmastoasioita, kuten rakennusten lämpöhukkaa ja potentiaalisia aurinkovoiman sijoittamispaikkoja katoilla. 

Oskari-alustaa hyödynnetään kansalaisten palvelunäkymän karttatoteutuksessa. Näin jokainen pääsee tutkimaan esimerkiksi julkisten palvelujen sijaintia.

Omien julkaisujen tekemiseen Suomessa ja maailmalla on nyt saatavilla runsaasti avointa dataa. Kauniiden kesäpäivien viettämispaikkoja voi suunnitella tällä kartalla, jossa on merkittynä EU-direktiivin mukaiset uimarannat. Kartta-aineistontarjoaja on Suomen ympäristökeskus ja julkaisu toteutettu Paikkatietoikkunalla.


comments powered by Disqus