Digitalisoinnilla kodin palvelut yhdellä "kaukosäätimellä"


2015-08-24, 14:10 Kirjoittanut Hannu Hakala

Palveluita halutaan ja tarvitaan kotiin

Koti on paikka jossa ihminen viettää kaikista eniten aikaa elämänsä aikana, niin ainakin useimmat meistä tekevät. Omaksi kodikseni on valikoitunut omakotitalo. Talo vaatii paljon kunnossapitoa, huolehtimista ja erinäisten asioiden jatkuvaa seuraamista. Ottaa aikaa ja vaivaa vaikkapa tehdä lumityöt talvella tai leikata nurmikko kesällä. Nämä työt voisi tietysti ulkoistaa esimerkiksi huoltoyhtiölle (tai muille perheenjäsenille...) mutta asioita itse tekemällä säästää paljon ja samalla saa kuin huomaamatta hyötyliikuntaa. Tiettyjä asioita ei tosin pysty omin voimin tekemään tai niitä ei voi edes itse lain sallimissa puitteissa tehdä kuten nuohous tai jäteastian tyhjennys. Tällöin ne on ostettava palveluna.

Manuaalisesta automaattiseen

Moni sellainen asia joka voitaisiin hoitaa nykypäivänä automaattisen järjestelmän avulla tai ulkopuolisena palveluna on vielä toistaiseksi tehtävä ”manuaalisesti”. Kaiken lisäksi, manuaalinen tapa ei edes välttämättä kerro koko totuutta. Esimerkkinä vaikka vedenkulutus tai roska-astian tyhjennys. Vedenkulutuksen määrän kun joutuu vielä nykypäivänäkin useimmissa kodeissa itse tarkistamaan kiinteistön vesimittarista ja ilmoittamalla mittarilukema sen jälkeen vesiyhtiölle. Ennen soittamalla, nyt onnistuu sentään jo sähköpostilla tai SMS -viestinä. Mittarilukema ei kuitenkaan paljasta mikä osuus käyttövedestä menee puhdistettavaksi jätevesilaitokselle, mutta jäteveden käsittelystä joutuu joka tapauksessa maksamaan koko käyttöveden kulutuksen mukaan. Jos siis kastelen kukkia, maksan kasteluvedestä jätevesimaksua vaikka vesi menee kukille eikä viemärin kautta puhdistettavaksi.

Toinen esimerkki on jäteastian tyhjentäminen: kiinteistömme jäteastia tyhjennetään aina joka toinen keskiviikko riippumatta siitä onko jäteastia täynnä, puolillaan vai tyhjä. Hinta tyhjennykselle on kuitenkin vakio. Digitalisaation avulla voitaisiin näiden kahden tapauksen hinnoittelu muuttaa kulutusperustaiseksi eli maksat vain siitä mitä kulutat ja mikä on luotettavasti mitattu, et sen mukaan mitä sinun oletetaan kuluttavan. Hyvänä esimerkkinä on etäluettavat sähkönkulutuksen mittarit, ne laskuttavat lahjomattomasti sen mukaan mitä ihan oikeasti sähköä käytetään.

Digitalisoinnin ydintavoite

Tieto ja mittausdata ovat elintärkeitä erilaisten palveluiden tuottajille, jotta he voivat kehittää omaa liiketoimintaansa. Optimoida vaikkapa jäteautojen reittejä ja tyhjennysaikatauluja tai vesiyhtiön tapauksessa säätää vedenottamon pumppujen tehoa kulutuksen mukaan. Eikä aina vain niin, että varmuuden vuoksi vesipumput ovat maksimiteholla kuluttamassa turhaa ylimääräistä sähköä. Isoin hyöty saavutettaisiin, jos talon tai talojen kaikkien antureiden tuottama data (poislukien sensitiivinen data) olisi kaikkien palveluntuottajien yhteiskäytössä. Nyt ollaankin jo lähellä digitalisoinnin ydintavoitetta: digitalisoinnilla saadaan aikaan uutta lisäarvoa tuotteeseen tai palveluun yhdistämällä dataa ja jalostamalla siitä liiketoimintaa tukevaa informaatiota. Saatu informaatio hyödyttää sekä palvelun käyttäjää että tuottajaa ja sitä kautta se luo uutta kysyntää ja liiketoimintaa syntyy.

Tiedon välittäminen avain onneen

Digitalisointiin tarvitaan tietoa eli dataa ”kohteesta”. Tietoa on jo nyt yleensä saatavilla jonkin verran tai vähintäänkin sitä on generoitavissa lisää esimerkiksi anturointia parantamalla tai hyväksikäyttämällä kohteen ympäristöstä saatavaa dataa kuten säätietoja tai paikkatietoa. Hyvin yleinen ongelma on kuitenkin se a) miten tieto saadaan välitettyä paikasta toiseen ja b) miten sovittaa erilaiset datat ja järjestelmät ymmärtämään toisiaan. Eri palveluntarjoajien IT-järjestelmät kun sisältävät dataa, joka ei todennäköisesti suoraan ole toiselle toimijalle käyttökelpoista. Ratkaisu: käytetään niin sanottua brokeria eli tiedon välittäjää, joka integroituu tiedon alkulähteen että loppukohteen väliin. Tämä mahdollistaa tiedon liikkumisen eri osapuolille käyttökelpoisessa muodossa. Kuvassa  1 asiaa havainnollistetaan yksinkertaistetun kuvan avulla.

Digitaaliset palvelut kotiin

Kuva 1. Digitaalisia palveluita kotiin tietoa jalostamalla

IT-järjestelmät voivat olla välillä hyvinkin kompleksisia ja koostua useista eri osa- tai alijärjestelmistä. Tiedon välittäjän rooli korostuu tällöin entisestään. Yksi tämän päivän teknologioiden mahdollistamista tavoista on käyttää tiedon välittämiseen sofistikoitunutta pilvipalvelua, joka pystyy kytkeytymään monien erilaisten IT-järjestelmien ja niiden tuottaman datan välille. Esimerkkinä voisi mainita kotimaisen ja 24/7 päivytys-, ylläpito-, hallinta- ja tiedonvälityspalveluita tarjoavan Cybercom Cloud pilven. Monta ongelmaa ratkeaa kun toisiinsa kytkeytyneiden IT-järjestelmien ei tarvitse tietää toisistaan mitään, vaan kaikki data liikkuu välittäjän mahdollistamana paikasta ja järjestelmästä toiseen: helppoa, turvallista ja tarjoaa laajat integrointi mahdollisuudet.

Älykotia kohti

Isot pelurit kuten Apple ja Google ovat HomeKit ja Nest -alustoillaan kehittämässä sekä osin jo tuotteistaneetkin omia järjestelmiään kotien älykkäiden laitteiden ohjaamista. Laitteet saadaan kommunikoimaan keskenään kyseisten valmistajien pilven ja mobiilialustaa käyttävien laitteiden avulla. Perinteisen näytön painelun lisäksi myös yksinkertaisia äänikomentoja voidaan käyttää järjestelmään liitettyjen laitteiden ohjaamiseen. Älykotialustat tarjoavat kodin laitevalmistajille mahdollisuuden joko kytkeytyä yhdyskäytävän tai rajapinta API:n kautta järjestelmään kiinni ja siten olla osa heidän ekosysteemiään. Ulkopuolisiin IT-järjestelmiin tai palveluihin ainakaan tällä hetkellä kytkeytyminen ei ole mahdollista. Tällöin myös ulkopuolisten palveluiden tarjoajien pääseminen laitteiden tuottamaan dataan ei ole mahdollista ja sitä kautta lisäarvon tuottaminen dataa yhdistämällä vaikeutuu.

Muutamia esimerkkejä digitalisaation mahdollistamista innovaatioista kotiin:

1+1 = 11

Entäs se otsikon yhden ”kaukosäätimen” periaate? Kuten edellä todettiin, niin järjestelmässä liikkuvan datan avoimuus ja yhteensovittaminen on tärkeää. Vaikka pelikentällä on useita toimijoita, niin he kaikki voivat silti toimia toistensa kanssa yhteistyössä ja saada siitä lisää liiketoimintahyötyä:

  1. Järjestelmä on enemmän kuin osiensa summa koska mittausdataa ja ennen kaikkea palveluntuottajien tietoa voidaan yhdistää ja jalostaa paremmin. Geneerisen pilvialustan kautta palvelut voidaan integroida hallitusti yhteen.
  2. Palvelut voidaan tuoda kuluttajalle yhden rajapinnan kautta jolloin voitaisiin pärjätä yhdellä mobiilisovelluksella kymmenien sijaan.

Kuluttaja, palveluntarjoajat ja myös luonto olisivat kaikki tässä pelissä voittajia. Tekniset haasteet ja varsinkin ensimmäisen data-askeleen ottaminen (=anturin mittausdata verkkoon) on se hankalin vaihe toistaiseksi toteuttaa mutta ei enää mahdoton. Juuri tällaisten järjestelmien rakentajina meitä IT-asiantuntijataloja on olemassa ja ongelmia nujertamassa.


comments powered by Disqus