Cybercomin toinen avoin tietoisku pidettiin Tampereen Yliopistolla 24.8.2016


2016-08-26, 22:24 Kirjoittanut Tero Keski-Valkama

Tero Keski-Valkama alias "The Mad Machine Learning Scientist of Cybercom" piti lyhyen teknisen luennon aiheesta "Deep Learning – Learning High-degree Non-linear Models: Enabling factors, tips and tricks".

Luento nauhoitettiin saataville YouTubeen, ja materiaalit on julkaistu Githubissa. Tämä oli jatkoa ensimmäiselle avoimelle tietoiskulle, jonka piti Tarmo Pajunen aiheesta "Machine Learning" koneoppimisen kokonaiskuvasta löyhästi mukaillen Courseran Machine Learning -kurssin sisältöä, laajennettuna omilla kokemuksilla.

Cybercomilla on pitkä perinne sisäisten tietoiskujen järjestämisestä. Tietyn aihepiirin asiantuntijat valitsevat vapaasti aiheen, josta haluavat kertoa muille. Tietoiskut toimivat tiedonvälityksessä ja inspiroivat myös muita tietystä aihepiiristä, teknologiasta tai menetelmästä. Tietoiskuja on pidetty aiheista, jotka vaihtelevat Domain-Driven Designista myynnin kuulumisiin, ja Kansallisen Palveluväylän teknisestä arkkitehtuurista asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksiin. Käytännössä puolen tunnin tai tunnin pituiset tietoiskut on pääsääntöisesti nauhoitettu ja asetettu pysyvästi saataville sisäisesti.

Avoimuuden hengessä olemme järjestäneet useita erilaisia kaikille avoimia tapahtumia, sen lisäksi että olemme aktiivisesti osallistuneet sellaisiin. Saimme hyviä kokemuksia järjestäessämme avoimia Polymer ja OpenStack Finland Meetuppeja, joten avasimme myös toistuvan, sisäisen hack-tapahtumamme, #HackingGreat:in rajatulle määrälle ulkoisia osallistujia. Seuraava avoin #HackingGreat pidetään vuoden 2016 loppupuolella, ja niitä järjestetään kahdesti vuodessa.

Koneälykiltaa perustettaessa kesällä 2016 esitettiin ajatus, että tietoiskuja on periaatteessa turha pitää pelkästään sisäisesti jos niiden sisällössä ei ole mitään luottamuksellista tietoa. Avoimilla tietoiskuilla voidaan viestiä osaamisestamme Google TechTalksien tapaan myös Cybercomin ulkopuolelle. Koneälykillassa asetettiin tavoitteeksi kuukausittainen avoin tapahtuma aihepiiristä.

Kuukausittainen avoin tapahtuma on tyypillisesti tietoisku, mutta voi olla myös hack, kuten #HackingGreat. Tapahtumista ilmoitetaan Cybercomin Meetup.com -ryhmissä (Cybercom Tietoiskut ja HackingGreat Cybercom) ja sosiaalimediassa.

Toistaiseksi kaikki avoimet tietoiskut ovat lähteneet Koneälykillasta ja ne on pidetty Tampereella, mutta käytäntöä tullaan varmasti laajentamaan myös muihin aihepiireihin ja muille paikkakunnille.

Deep Learning -tietoisku käsitteli käytännön yksityiskohtia syvien neuroverkkojen käytössä, erityisesti liittyen siihen, miten neuroverkoista saadaan koulutettua syviä ja ylitetään vaikeudet jotka 1990-luvulla johtivat neuroverkkojen hylkäämiseen käyttökelpoisena teknologiana.

Tietoiskuun saapui paikan päälle hieman isompi joukko kuin ensimmäisellä kerralla, noin kymmenen ulkoista osallistujaa noin viiden Cybercomilaisen lisäksi. Toki Cybercomilta tilaisuuteen osallistuttiin lisäksi myös telekonferenssilinkin yli.

Tietoisku sai myös rakentavaa palautetta:

Ulkoisena osallistujana paikalle saapunut Jussi Lyytinen esitti että avoimet tietoiskut ovat erittäin positiivinen juttu, ja että niihin voisi varata vielä enemmän tilaa keskustelulle: "Mukavaa kun järjestätte näitä."

Meetup.com:in kautta Iiro Sundberg kommentoi: "Nice introduction to current state of neural networks in compact form with reasonable amount of details."

Cybercomin puolelta tapahtumaa kommentoi Akseli Karvinen: "Siisti homma!"

Avoimen lähdekoodin ja yleisen läpinäkyvyyden aikana Cybercom tulee jatkossakin olemaan näkyvä ja aktiivinen, rehellisesti ulospäin suuntautunut toimija, jossa arvomme, Innovation, Passion ja Trust ohjaavat meitä keskittymään merkityksellisiin asioihin.


comments powered by Disqus