Testauksen trendejä - ISTQB®:n toteuttaman tutkimuksen satoa


2014-04-28, 10:23 Kirjoittanut Kimmo Hakala

Kansainvälinen ohjelmistotestauksen järjestö ISTQB® toteutti tutkimuksen, jossa selvitettiin muun muassa sen tarjoaman ohjelmistotestauksen sertifioinnin hyödyllisyyttä sekä testauksen tulevaisuuden tuulia. Tutkimukseen vastasi maailmanlaajuisesti 3634 henkilöä lähes 70 eri maasta, joista 2855 oli testaajia ja 779 testauspäällikköjä. 

Tutustutaan tässä blogikirjoituksessa hieman tulevaisuuden trendeihin, eli mistä testauksen alueista vastaajat haluaisivat kuulla ISTQB®:lta jatkossa. Tarkkaan ottaen kysymys oli: ”Please select at least 3 topics that you would like ISTQB® to address in the future.” Seuraavassa on esitetty muutamia tutkimuksessa esille nousseita alueita.

Tutkimuksen perusteella tärkeimpinä* (*näihin alueisiin ISTQB®:n haluttaisiin jatkossa keskittyvän) testausalan alueina pidettiin mobiililaitteiden testaustasuorituskykytestausta sekä käytettävyystestausta. Tätä mieltä olivat pääsääntöisesti kaikki vastaajat, niin testauspäälliköt kuin testaajatkin. 

Pilvipalvelut vaikuttavat myös testauksessa

Kyselyyn vastanneet haluaisivat kuulla jatkossa myös seuraavista alueista:

  • Testauksen mittarit
  • Mobiilisovellusten testaus
  • Pilvipalvelujen hyödyntäminen testauksessa
  • Tutkiva testaus

Tutkimuksen perusteella erityisesti testauspäälliköt pitivät näitä neljää osa-aluetta tärkeinä, kun taas kyselyyn vastanneet testaajat korostivat enemmän muun muassa turvallisuuskriittisten sekä autoteollisuuden ohjelmistojen testausta. Vastaajilta kysyttiin myös sitä, että kuinka kiinnostuneita he olisivat sertifioitumaan Agile-testauksessa (”Would you be interested in Agile testing certification?”). Suurin osa vastaajista (yli 60 %) oli selvästi kiinnostunut sertifioitumaan Agile-testauksessa. Jos vastauksiin otetaan mukaan epävarmat, niin silloin luku nousee yli 80 %.

Vaikka kysely olikin suunnattu ohjelmistotestauksen ammattilaisille, sen tulokset kuvaavat jossain määrin myös koko ohjelmistoteollisuuden nykytilaa ja trendejä; mobiililaitteita, ketteryyttä ja pilvipalvelujen hyödyntämistä.

Tutustu tutkimukseen tästä

Lisätietoa www.istqb.org

Testauksen sanastoa http://fistb.fi/sites/fistb.ttlry.mearra.com/files/istqb_sanasto_2007-12-20_fi_en.pdf


comments powered by Disqus