Kirjoitin aiemmissa blogeissani siitä, kuinka tärkeää verkkopalvelun suunnittelussa ovat käyttäjälähtöisyys ja liiketoiminnan ymmärtäminen. Kolmas tärkeä asia on suunnittelijoiden riittävä ymmärrys teknisestä toteutuksesta. Kun suunnittelussa huomioidaan nämä kolme asiaa, verkkopalvelun menestystekijät ovat kasassa.

Käyttöliittymäsuunnittelija ei voi tehdä työtään kuin taiteilija, vain taivas rajana, vaan hänen on ymmärrettävä riittävästi myös teknisestä toteutuksesta, mikä on mahdollista ja järkevää toteuttaa ja mitkä tulevat olemaan verkkopalvelun käytännön toiminnallisuudet kun se on valmis.

Käyttöliittymäsuunnittelu ei useinkaan lähde tyhjästä tai aivan puhtaalta pöydältä, vaan esimerkiksi verkkopalvelun tekninen alusta on jo valittuna. Tällöin suunnittelijan on tunnettava se niin hyvin, että osaa ottaa sen ominaisuudet ja toiminnallisuudet huomioon ja pystyy myös hyödyntämään niitä.

Suunnittelijalla täytyy siis olla paljon enemmän osaamista kuin mitä ehkä asiaan vihkiytymätön sivustakatsoja saattaisi luulla. Hänen osaamisensa lähtee kokonaisuuksien hahmottamisesta, olennaisen erottamisesta epäolennaisesta, käyttäjän ymmärtämisestä, siitä miten asiat liittyvät toisiinsa ja kuinka abstraktiot ja toiveet muuttuvat konkretiaksi.

Olen kuullut sanottavan, että vain 10% ihmisistä pystyy keskeneräistä asuntoa katsoessaan kuvittelemaan, miltä se voisi näyttää valmiina. Siksi esimerkiksi asuntoihin tehdään mallisisustuksia ja autetaan näin esimerkiksi myyntitilanteessa ihmisiä kuvittelemaan, näkemään mahdollisuuksia.

Verkkopalvelun suunnittelija kuuluu näihin 10%:in. Hänen pitää nähdä näkymätön, kuvitella keskeneräinen valmiina tai huono ratkaisu paremmin toimivana. Tässä häntä auttaa se, että hän tietää tekniset mahdollisuudet ja reunaehdot. Ne ovat kuin asunto ja sen mahdolliset vaihtoehdot sisustukseen, materiaalivaihtoehtoihin, seinien kaatamiseen tai rakentamiseen sekä kustannusarvio eri vaihtoehtojen vaikutuksista.

Interior Design

Kuka luottaisi sisustussuunnittelijaan, jos ei hän tuntisi kalusteita, materiaalivaihtoehtoja, erilaisia elementtejä ja trendejä, tai arkkitehtiin, joka ei tietäisi talonrakennuksesta mitään, piirtelisi vain? Yhtä tarpeellinen teknisen toteutettavuuden ymmärtäminen on käyttöliittymäsuunnittelijalle.

Erilaiset päätelaitteet ja nopea tekninen kehitys tarjoavat käyttöliittymäsuunnitteluun paitsi haastetta, myös uusia mahdollisuuksia. Suunnittelijoiden on seurattava teknologisen kehityksen kärjessä ja osattava hyödyntää sitä.

Korkeatasoinen käyttöliittymäsuunnittelu konkretisoi palvelukonseptin ja varmistaa, että verkkopalvelun toimintalogiikka välittyy riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti sen teknisille toteuttajille. Tätä varten käyttöliittymäsuunnittelija on ikään kuin yrityksen sekä tuotteen loppukäyttäjän ja teknisten toteuttajien välissä tulkkina, varmistamassa, että tavoitteet ja toiveet välittyvät toteutukseen asti.